Zarząd
Dostępność cyfrowa

Zarząd Stowarzyszenia

  1. Danuta Kawa – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
  2. Jan Hanusiak - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
  3. Renata Chudzik - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
  4. Katarzyna Bartyzel - Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia
  5. Daniel Mirek - Członek Zarządu
  6. Teresa Turowska -  Członek Zarządu
  7. Maria Kus - Członek Zarządu
  8. Anna Maria Oleksa-Kaźmierczak  - Członek Zarządu
  9. Łukasz Jan Stopka - Członek Zarządu
  10. Angelina Barbara Golec - Członek Zarządu
  11.  Paulina Pakosz - Członek Zarządu
  12.  Anna Miśkowiec - Członek Zarządu
  13. Karolina Chrząszcz - Członek Zarządu
  14.  Izabela Klimala - Członek Zarządu

 

 

11458141


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2023-2027, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji