Komisja Rewizyjna
Dostępność cyfrowa

Skład Komisji Rewizyjnej.

 
1. Alicja Szewczyk - Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
2. Janina Benisz - Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
3. Agata Renata Seroczyńska - Członek Komisji Rewizyjnej
11458155


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2023-2027, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2023-2027. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji