Konsultacje
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Konsultacje

Informacja

Szanowni Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do kryteriów oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Na Państwa uwagi czekamy do 03 czerwca 2016 r., które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.
Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule maila: "Konsultacje społeczne – kryteria oceny i wyboru operacji" lub przesłać listownie na adres ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem „Konsultacje społeczne – kryteria oceny i wyboru operacji" lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Zarządu Stowarzyszenia.

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

II ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

II

ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

  LGD "PODBABIOGÓRZE"        

Informacja

Szanowni Państwo,

   Zarząd Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Na Państwa uwagi czekamy do 09 grudnia 2015 r., które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.

   Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule maila: "Konsultacje społeczne – procedury operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD" lub przesłać listownie na adres ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem „Konsultacje społeczne – procedury operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD ” lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Zarządu Stowarzyszenia.

1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

2. Formularz uwag do procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD

W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

Informacja

Szanowni Państwo,

   Zarząd Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do karty oceny operacji (projektu) według lokalnych kryteriów LGD oraz procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany. Na Państwa uwagi czekamy do 21 grudnia 2015 r., które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.
   Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule maila: "Konsultacje społeczne –kryteria oceny" lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Zarządu Stowarzyszenia.
1. Procedura ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany
2. Karta oceny operacji (projektu) według lokalnych kryteriów LGD
3. Formularz uwag do karty oceny operacji (projektu) według lokalnych kryteriów LGD oraz procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Informacja

Szanowni Państwo,
    Zarząd Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do procedury  oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców. Na Państwa uwagi czekamy do 09 grudnia 2015 r., które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.
   Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule maila: "Konsultacje społeczne – procedury granty" lub przesłać listownie na adres ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem „Konsultacje społeczne – procedury granty” lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Zarządu Stowarzyszenia.

1. Procedura
2. Załącznik nr 2
3. Załącznik nr 3
4.Załącznik nr 4
5. Załącznik nr 7
6. Załącznik nr 8
7.Załącznik nr 9
8. Formularz uwag do procedury oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Informacja

Szanowni Państwo,
    Zarząd Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Na Państwa uwagi czekamy do 09 grudnia 2015 r., które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.
   Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule maila: "Konsultacje społeczne – procedury  operacje własne" lub przesłać listownie na adres ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem „Konsultacje społeczne  – procedury operacje własne” lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Zarządu Stowarzyszenia.

1. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

2. Formularz uwag do oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Informacja

Szanowni Państwo,
    Zarząd Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do grup defaworyzowanych. Na Państwa uwagi czekamy do 09 grudnia 2015 r., które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.
   Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule maila: "Konsultacje społeczne – grupy defaworyzowane" lub przesłać listownie na adres ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem „Konsultacje społeczne  – grupy defaworyzowane” lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Zarządu Stowarzyszenia.
Grupy defaworyzowane
Formularz uwag do grup defaworyzowanych

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Informacja

Szanowni Państwo,
    Zarząd Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Celów LSR. Na Państwa uwagi czekamy do 09 grudnia 2015 r., które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.
   Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule maila: "Konsultacje społeczne – Cele LSR" lub przesłać listownie na adres ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem „Konsultacje społeczne  – Cele LSR” lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Zarządu Stowarzyszenia.
Cele LSR
Formularz uwag do Celów LSR

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Zapraszamy do wypełnienia Ankiety

Szanowni Państwo,
     Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Podbabiogórze", zaprasza do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność poprzez wypełnienie Ankiety dotyczącej wymiany informacji między Stowarzyszeniem LGD „Podbabiogórze”,  a mieszkańcami regionu. Uzyskane informacje zostaną wykorzystane w celu opracowania Planu Komunikacji ze Społecznością Lokalną.
      Informujemy, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej. Dziękujemy za Państwa zaangażowanie.
Poniżej Link do Ankiety:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c201acfb&&b=14c51a35b&&c=9994b1a2

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Informacja

Szanowni Państwo,
     Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie ewentualnych uwag do Planu szkoleń dla Członków Rady i Pracowników Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” w ramach PROW 2014-2020. Na Państwa uwagi czekamy do 27 listopada 2015r.
    Uwagi do „Planu szkoleń dla Członków Rady i Pracowników Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule maila: "Konsultacje społeczne – Plan szkoleń" lub przesłać listownie na adres ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Plan szkoleń” lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Zarządu Stowarzyszenia.
Plan szkoleń

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Informacja

Szanowni Państwo,
    Zarząd Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" zwraca się z prośbą o przeanalizowanie i wniesienie uwag do Analizy SWOT. Na Państwa uwagi czekamy do 27 listopada 2015 r., które należy zgłaszać na załączonym poniżej formularzu.
   Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule maila: "Konsultacje społeczne - analiza SWOT" lub przesłać listownie na adres ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka z dopiskiem „Konsultacje społeczne  – Analiza SWOT” lub dostarczyć osobiście do siedziby Biura Zarządu Stowarzyszenia.
Analiza SWOT
Formularz uwag do SWOT

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Zbadają, czy turyści są zadowoleni

Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” rozpoczęła akcję ankietową dotyczącą ruchu turystycznego na terenie powiatu suskiego. Nie tylko hotelarze i gastronauci, ale urzędnicy i zwykli mieszkańcy turystycznych miejscowości spod Babiej Góry zostaną ocenione przez turystów. Odbędzie się to za sprawą ankiet. Badania zorganizowane przez LGD „Podbabiogórze” dotyczą bowiem ruchu turystycznego na obszarze gmin powiatu suskiego wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania. Turyści, którzy zdecydują się na wypełnienie anonimowej ankiety, odpowiedzą m.in. na pytania dotyczące długości pobytu, najważniejszych atrakcji, skąd czerpią wiedzę o nich i o regionie a także ocenią m.in. transport w powiecie, bazę gastronomiczną i noclegową czy też wypowiedzą się na temat czystości w suskich gminach. A wszystko to po to, by...- Poznać opinię zarówno o naszym regionie, jak i o naszej ofercie turystycznej przyjeżdżających na Podbabiogórze turystów i gości – wyjaśnia Danuta Kawa, prezes Stowarzyszenia LGD.

Zródło artykułu:
http://sucha24.pl/wydarzenia/powiat/item/3096-zbadaja-czy-turysci-sa-zadowoleni

Link do ankiety
Badanie ruchu turystycznego na obszarze gmin Powiatu Suskiego:
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=0164ade4&&b=14c51a35b&&c=9994b1a2

Spotkania Grupy Roboczej ds. opracowania LSR „Podbabiogórze”

W dniu 05 listopada 2015 r. odbyło się spotkanie Grupy Roboczej ds. opracowania LSR „Podbabiogórze”, na którym wypracowano wstępne projekty analizy SWOT, celów LSR „Podbabiogórze”, ustalono ich hierarchię oraz zidentyfikowano grupy docelowych dla poszczególnych celów. Dziękujemy za udział. Wkrótce następne spotkanie. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze spotkania.
W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Zaproszenie

Szanowni mieszkańcy Gmin Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów - gmina, Jordanów – miasto, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce, jesteście aktywni, chcecie rozwijać swoją „Małą Ojczyznę” zachęcamy do udziału w trwających konsultacjach Lokalnej Strategii Rozwoju Podbabiogórza na lata 2014-2020. Czekamy na Ciebie i Twoje pomysły!
Poniżej linki do  „Karty Projektowej-Pomysły na projekty do 2022” i „Ankiet”:
1.      Karta projektowa.

2.      Ankieta - Badanie potrzeb mieszkańców Powiatu Suskiego
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=caa7c06b&&b=14c51a35b&&c=9994b1a2


3.      Ankieta - Badanie ruchu turystycznego na obszarze gmin Powiatu Suskiego – skierowana do turystów odwiedzających Podbabiogórze.
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=0164ade4&&b=14c51a35b&&c=9994b1a2


4.      Ankieta - Badanie potrzeb NGO – skierowana do organizacji pozarządowych działających na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”.
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=c67bb813&&b=14c51a35b&&c=9994b1a2


5.      Ankieta - Badanie potrzeb przedsiębiorców i rolników – LGD „Podbabiogórze”– skierowana do przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych działających na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”.
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=3afb2498&&b=14c51a35b&&c=9994b1a2

Zaproszenie dla członków Grupy Roboczej ds. opracowania LSR "Podbabiogórze"

Podziękowanie

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” składa serdeczne podziękowanie mieszkańcom Gmin Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce, Sucha Beskidzka oraz  Miasta Jordanów za aktywny udział w spotkaniach konsultacyjnych dotyczących opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2014 – 2020. Uczestnicy spotkań   przeprowadzili analizę mocnych  i słabych stron, szans i zagrożeń obszaru Podbabiogórza, zdefiniowali potrzeby  i problemy obszaru działania LGD "Podbabiogórze", zidentyfikowali grupy defaworyzowane, a także określili cele i ustalili ich hierarchię.  Wypracowana analiza pozwoli wyznaczyć główne kierunki działania LGD „Podbabiogórze” na najbliższe lata. Dziękujemy.
 
W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.

 

Uprzejmie informujemy, iż 9 października 2015 r. opublikowano Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 poz. 1570).
Zapraszamy do wypełnienia Ankiety „Badanie potrzeb mieszkańców Powiatu Suskiego”

Szanowni  Państwo !
    Po raz kolejny kierujemy do Państwa prośbę o wypełnienie Ankiety skierowanej do mieszkańców Powiatu Suskiego, która ma na celu prawidłowe zdefiniowanie potrzeb i problemów mieszkańców Podbabiogórza. Można w niej wyrażać opinie, wysuwać wnioski, zgłaszać propozycje i uwagi. Wynik ankiety zostanie wykorzystany do przygotowania dokumentu strategicznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2014-2020. Wszystkim tym, którzy do tej pory wypełnili Ankietę serdecznie dziękujemy.         
     Ankieta  dostępna jest na stronie internetowej  LGD „Podbabiogórze” www.lgdpodbabiogorze.pl w zakładce „LSR 2014-2020” oraz w formie papierowej w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze”, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka.                            
Ponadto informujemy, że od 01 lipca 2015 roku  w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze”, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00 został uruchomiony Stały Lokalny Punkt Konsultacyjny, w którym można zgłaszać pomysły,  propozycje, uwagi  do opracowywanej LSR.  
Ankieta  jest anonimowa, a wszystkie uzyskane wyniki będą traktowane poufnie.

Informacja

Informujemy, że w dniu 20 września 2015 roku w Punkcie Konsultacyjnym utworzonym przy Stoisku Promocyjno-Informacyjnym Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” w Zawoi podczas imprezy kulturalnej „31. Babiogórska Jesień” odbyły się konsultacje dla mieszkańców Podbabiogórza. Konsultacje obejmowały tematykę związaną z tworzeniem LSR „Podbabiogórza” na lata 2014-2020. W Punkcie Konsultacyjnym można było otrzymać „Karty Projektowe - Pomysły na projekty do 2022”, w których każdy mieszkaniec może przedstawić swoje pomysły, projekty, zadania, które chciałby/zamierza realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”. Ponadto można było wypełnić Ankiety „Zaplanuj przyszłość obszaru Podbabiogórza”, "Badania ruchu turystycznego na obszarze gmin powiatu suskiego", "Badanie potrzeb NGO" oraz "Badanie potrzeb przedsiębiorców i rolników", w których można wyrażać opinie, wysuwać wnioski, zgłaszać propozycje i uwagi do LSR na lata 2014-2020.

Zapraszamy do wypełnienia Ankiet!

Szanowni  Państwo !
    Po raz kolejny kierujemy do Państwa prośbę o wypełnienie Ankiet, które mają na celu prawidłowe zdefiniowanie potrzeb i problemów mieszkańców Podbabiogórza. Można w nich wyrażać opinie, wysuwać wnioski, zgłaszać propozycje i uwagi. Wyniki ankiet zostaną wykorzystane do przygotowania dokumentu strategicznego jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju „Podbabiogórza” na lata 2014-2020. Wszystkim tym, którzy do tej pory wypełnili Ankiety serdecznie dziękujemy.         
     Ankiety  dostępne są na stronie internetowej  LGD „Podbabiogórze” www.lgdpodbabiogorze.pl  w zakładce „LSR 2014-2020” oraz w formie papierowej w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze”, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka. Ponadto informujemy, że od 01 lipca 2015 roku  w Biurze Zarządu LGD „Podbabiogórze”, ul. Kościelna 5b, 34-200 Sucha Beskidzka od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 – 16.00 został uruchomiony Stały Lokalny Punkt Konsultacyjny, w którym można zgłaszać pomysły,  propozycje, uwagi  do opracowywanej LSR.  
Ankiety  są anonimowe, a wszystkie uzyskane wyniki będą traktowane poufnie.

Poniżej linki do ankiet:
1.    Ankieta -  Badanie ruchu turystycznego na obszarze gmin Powiatu Suskiego – skierowana do turystów odwiedzających Podbabiogórze.
2.    Ankieta - Badanie potrzeb NGO – skierowana do organizacji pozarządowych działających na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”.
3.    Ankieta -  Badanie potrzeb przedsiębiorców i rolników – LGD „Podbabiogórze”– skierowana do przedsiębiorstw  i gospodarstw rolnych działających na obszarze działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”.
4.    Ankieta -  Badanie potrzeb mieszkańców  Powiatu Suskiego

Zaproszenie

Zaproszenie

Zaproszenie

Zaproszenie

Zaproszenie

Zapraszamy mieszkańców Podbabiogórza  na imprezę kulturalną pn. „31 Babiogórską Jesień” , która odbędzie się w dniach 18-20 września 2015 r. w Zawoi.  Podczas imprezy w dniu 20 września w Punkcie Konsultacyjnym  utworzonym przy Stoisku Promocyjno-Informacyjny Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” będą rozpropagowywane „Karty Projektowe - Pomysły na projekty do 2022”, w których każdy mieszkaniec może przedstawić swoje pomysły, projekty, zadania, które chciałby/zamierza realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”. Ponadto będzie można  wypełnić Ankiety „Zaplanuj przyszłość obszaru Podbabiogórza”, Badania ruchu turystycznego na obszarze gmin Powiatu Suskiego, Badanie potrzeb NGO oraz Badanie potrzeb przedsiębiorców i rolników, w których  można wyrażać opinie, wysuwać  wnioski, zgłaszać propozycje i uwagi do LSR na lata 2014-2020. Serdecznie zapraszamy.

Informacja

Informujemy, że w dniu 06 września 2015 roku w Punkcie Konsultacyjnym utworzonym przy Stoisku Promocyjno-Informacyjnym Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” w Zembrzycach podczas imprezy kulturalnej „Dożynki Powiatowe” odbyły się konsultacje dla mieszkańców Podbabiogórza. Konsultacje obejmowały tematykę związaną z tworzeniem LSR „Podbabiogórza” na lata 2014-2020. W Punkcie Konsultacyjnym można było otrzymać „Karty Projektowe - Pomysły na projekty do 2022”, w których każdy mieszkaniec może przedstawić swoje pomysły, projekty, zadania, które chciałby/zamierza realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”. Ponadto można było wypełnić Ankiety „Zaplanuj przyszłość obszaru Podbabiogórza”, "Badania ruchu turystycznego na obszarze gmin powiatu suskiego", "Badanie potrzeb NGO" oraz "Badanie potrzeb przedsiębiorców i rolników", w których  można wyrażać opinie, wysuwać wnioski, zgłaszać propozycje i uwagi do LSR na lata 2014-2020. W konsultacjach wzięło udział 16 mieszkańców Podbabiogórza.

Zaproszenie

Zaproszenie

Zaproszenie

Zaproszenie

Zaproszenie

Zapraszamy mieszkańców Podbabiogórza  na imprezę kulturalną pn. „Dożynki  Powiatowe”, które odbędą się dnia 06 września 2015 r. w Zembrzycach.  Podczas imprezy w Punkcie Konsultacyjnym  utworzonym przy Stoisku Promocyjno-Informacyjny Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” będą rozpropagowywane „Karty Projektowe - Pomysły na projekty do 2022”, w których każdy mieszkaniec może przedstawić swoje pomysły, projekty, zadania, które chciałby/zamierza realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”. Ponadto będzie można  wypełnić  Ankiety „Zaplanuj przyszłość obszaru Podbabiogórza”, "Badania ruchu turystycznego na obszarze gmin powiatu suskiego", "Badanie potrzeb NGO" oraz "Badanie potrzeb przedsiębiorców i rolników", w których  można wyrażać opinie, wysuwać  wnioski, zgłaszać propozycje i uwagi do LSR na lata 2014-2020.  Serdecznie zapraszamy.

Zaproszenie

Informacja

Informujemy, że w dniu 23 sierpnia 2015 roku w Punkcie Konsultacyjnym utworzonym przy Stoisku Promocyjno-Informacyjnym Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” w Budzowie podczas imprezy kulturalnej „Dni Gminy Budzów” odbyły się konsultacje dla mieszkańców Podbabiogórza. Konsultacje obejmowały tematykę związaną z tworzeniem LSR „Podbabiogórza” na lata 2014-2020. W Punkcie Konsultacyjnym można było otrzymać „Karty Projektowe - Pomysły na projekty do 2022”, w których każdy mieszkaniec może przedstawić swoje pomysły, projekty, zadania, które chciałby/zamierza realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”. Ponadto można było wypełnić Ankiety „Zaplanuj przyszłość obszaru Podbabiogórza”, "Badania ruchu turystycznego na obszarze gmin powiatu suskiego", "Badanie potrzeb NGO" oraz "Badanie potrzeb przedsiębiorców i rolników", w których  można wyrażać opinie, wysuwać wnioski, zgłaszać propozycje i uwagi do LSR na lata 2014-2020. W konsultacjach wzięło udział 30 mieszkańców Podbabiogórza.

Informacja

Informujemy, że w dniu 22 sierpnia 2015 roku w Punkcie Konsultacyjnym utworzonym przy Stoisku Promocyjno-Informacyjnym Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” w mieście Jordanów podczas imprezy kulturalnej „15 Dni Ziemi Jordanowskiej” odbyły się konsultacje dla mieszkańców Podbabiogórza. Konsultacje obejmowały tematykę związaną z tworzeniem LSR „Podbabiogórza” na lata 2014-2020. W Punkcie Konsultacyjnym można było otrzymać „Karty Projektowe - Pomysły na projekty do 2022”, w których każdy mieszkaniec może przedstawić swoje pomysły, projekty, zadania, które chciałby/zamierza realizować w ciągu najbliższych lat za pośrednictwem LGD „Podbabiogórze”. Ponadto można było wypełnić Ankiety „Zaplanuj przyszłość obszaru Podbabiogórza”, "Badania ruchu turystycznego na obszarze gmin powiatu suskiego", "Badanie potrzeb NGO" oraz "Badanie potrzeb przedsiębiorców i rolników", w których można wyrażać opinie, wysuwać wnioski, zgłaszać propozycje i uwagi do LSR na lata 2014-2020. W konsultacjach wzięło udział 11 mieszkańców Podbabiogórza.
Fotogaleria z konsultacji.


Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015274


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji