Podbabigórskie Szachowiska
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Podbabigórskie Szachowiska

1. Elżbieta Kozina - Doposażenie gospodarstwa agroturystycznego Kozinówka oraz stworzenie "Podbabiogórskiego Szachowiska"
2. Dom Wypoczynkowo - Kolonijny "Wiktoria" Hujda Władysław - Budowa drewnianej altany szachowej wraz z budową grilla i utwardzeniem części działki pełniącej funkcje turystyczne, rekreacyjno - sportowe oraz kulturalne wraz z jej wyposażeniem, przy Domu Wypoczynkowo - Kolonijnym Wiktoria
3. Gmina Stryszawa „Budowa Szachowiska w miejscowości Lachowice wraz z budową i remontem chodnika prowadzącego do placu rekreacji”

4. EduVis M. Kędryna-Piecuch i Wspólnicy Spółka Jawna - „Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne poprzez utworzenie i zagospodarowanie strefy rekreacyjno-sportowo-turystycznej dla mieszkańców i turystów w postaci stanowisk do gry w szachy”
5. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach - Organizacja imprezy kulturalno - sportowej popularyzującej grę w szachy "Szachowe Dni Gminy Zembrzyce"

6. Gmina Zembrzyce - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w rejonie przychodni zdrowia w Śleszowicach"

7. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Budzów poprzez organizację warsztatów tanecznych i szachowych
8. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy "Wytyczenie Szlaku Turystycznego Podbabiogórskie Szachowiska w Gminie Budzów"

9. Szachowisko w Sidzinskim Skansenie

10. Gmina Budzów "Integrowanie systemu Podbabiogórskiej infrastruktury i oferty rekreacyjno - turystyczno - sportowej dla mieszkańców gminy Budzów"

11. Gmina Bystra - Sidzina "Rozwój oferty turystyczno-sportowo-rekreacyjnej wsi Bystra poprzez budowę Podbabiogórskiego Szachowiska oraz wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego"

12. Gmina Bystra - Sidzina "Integracja infrastruktury i oferty turystyczno-rekreacyjnej wsi Bystra i Sidzina poprzez budowę Podbabiogórskiego Szachowiska oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej K1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia"
13. Gmina Maków Podhalański "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żarnówce wraz ze strefą rekreacyjno-sportowo-turystyczną-Podbabiogórskie Szachowiska dla mieszkańców Gminy Maków Podhalański i turystów"
14. Gmina Maków Podhalański "Remont nawierzchni placu do gry w piłkę siatkową oraz utworzenie strefy rekreacyjno-turystycznej "Podbabiogórskie szachowiska" dla mieszkańców i turystów przy Szkole Podstawowej w Kojszówce"
15. Gmina Zembrzyce "Utworzenie placu szachowego w miejscowości Śleszowice z budową ścieżki edukacyjnej"

16.Stowarzyszenie Klub Sportowy "Bór" - OPP "Budowa odkrytej ujeżdżalni, biegalni. Zakup kompletu szachownic" 

17.Gmina Zawoja "Budowa monitorowanego boiska sportowego wraz z Podbabiogórskim Szachowiskiem przy Zespole Szkół w Skawicy"

18. Gmina Zawoja "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z Podbabiogórskim Szachowiskiem jako miejsca rekreacji w Zawoi Wełcza"

19. Gmina Jordanów "Utworzenie strefy rekreacyjno-turystycznej "Podbabiogórskiego szachowiska" w Łętowni"

20. Gmina Jordanów - Budowa wiaty szachowej z podbabiogórskimi szachowiskami

21. Gmina Stryszawa "Integracja Podbabiogórskiej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej poprzez budowę Szachowiska w miejscowości Hucisko wraz z budową chodnika prowadzącego do placu rekreacji"
22. Stowarzyszenie Kawaleria - Zakup hali namiotowej oraz kompletów szachownic

23. Stowarzyszenie Klub Sportowy "BÓR" – OPP - Zakup trybun sportowych przenośnych oraz kompletów szachownic
24. Anna Chromy - Doposażenie gospodarstwa agroturystycznego, zakup szachowiska Podbabiogórskiego
25. Gmina Jordanów - Utworzenie strefy rekreacyjno - sportowo - turystycznej "Podbabiogórskiego szachowiska" w Toporzysku

26. Gmina Zawoja - Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej przy Izbie Pamięci Jana Pawła II i ziemi Zawojskiej wraz z Podbabiogórskim Szachowiskiem

27. Gmina Zembrzyce - Zagospodarowani terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w miejscowości Marcówka

28. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach - Organizacja imprezy kulturalno-sportowej popularyzującej grę w szachy „Szachowe Dni Gminy Zembrzyce”

29. Ludowy Klub Sportowy „Naroże” Juszczyn - Podbabiogórskie szachowisko w Juszczynie i rozwój kluczowych kompetencji sportowych w dziedzinie piłki nożnej poprzez otwarte warsztaty sportowo-treningowe w LKS Naroże Juszczyn
30. Ludowy Klub Sportowy „Strzelec” w Budzowie - Zakup sprzętu sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego „Strzelec” w Budzowie

31. Dorota Mazur - Produkcja elementów konstrukcyjnych domów i zagospodarowanie odpadów
32. Andrzej Mrózek - Szachowiska - rozwój oferty produkcyjnej firmy
33. Stanisław Kordel - Produkcja elementów  infrastruktury szachowisk
34. Tadeusz Błachut - Od drzewa do szachów 
35. Jan Andrzej Budka - Strugarki CNC - rozwój szachowisk
36. Gminny Ośrodek Kultury Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie - Tradycja, kultura, taktyka i mądrość podstawą współżycia społeczności
37. Ludowy Klub Sportowy "Lachy" Lachowice-Hucisko - Aktywizacja sportowa i turystyczna mieszkańców i gości Gminy Stryszawa poprzez organizację cyklu imprez i warsztatów  oraz wydanie folderu promocyjnego
38. Ochotnicza Straż Pożarna w Osielcu Górnym - Remont i modernizacja świetlicy OSP w Osielcu Górnym
39. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w miejscowości Budzów
40. Fundacja Lutnia Staropolska - Pieśni i tańce naszych przodków - warsztaty dziedzictwa kulturowego dla dzieci i młodzieży z zakresu śpiewu, tańca i gry  w szachy
41. Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie - Zakup wyposażenia świetlicowego oraz przeprowadzenie warsztatów szachowych dla dzieci i młodzieży

42. Elżbieta Kozina - Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowo-turystycznej w Gospodarstwie Agroturystycznym Kozinówka
43. Ludowy Klub Sportowy „Naroże” Juszczyn - Szachy bodźcem do rozwoju intelektualnego, oraz rozwój  kluczowych kompetencji narciarstwa biegowego
44. Ludowy Klub Sportowy „Strzelec” w Budzowie - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z miejscem do gry w szachy w miejscowości Palcza
45. Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim - Budowa siłowni zewnętrznej oraz utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej Podbabiogórskie szachowiska przy Domu Kultury w Makowie Podhalańskim
46. Stowarzyszenie "Kawaleria” - Edukacyjne warsztaty kawaleryjskie wraz z zakupem mundurów historycznych i kompletu szachownic
47. Stowarzyszenie KGW „Marcowianki” - Kultywowanie miejscowych tradycji oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła poprzez zakup chust regionalnych i organizację szkoleń regionalnych
48. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju "Źródło” - Ogólnopolski plener rzeźbiarsko malarski "Dziedzictwo Podbabiogórza" połączony z turniejem szachowym

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015745


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji