Zarząd
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Zarząd Stowarzyszenia

 1. Danuta Kawa – Prezes Zarządu Stowarzyszenia
 2. Jan Hanusiak - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
 3. Renata Chudzik - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia
 4. Katarzyna Bartyzel - Skarbnik Zarządu Stowarzyszenia
 5. Daniel Mirek - Członek Zarządu
 6. Teresa Turowska -  Członek Zarządu
 7. Maria Kus - Członek Zarządu
 8. Anna Maria Oleksa-Kaźmierczak  - Członek Zarządu
 9. Łukasz Jan Stopka - Członek Zarządu
 10. Angelina Barbara Golec - Członek Zarządu
 11.  Paulina Pakosz - Członek Zarządu
 12.  Anna Miśkowiec - Członek Zarządu
 13. Karolina Chrząszcz - Członek Zarządu
 14.  Izabela Klimala - Członek Zarządu

 

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015275


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji