Dokumenty do pobrania
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Dokumenty do pobrania - Funkcjonowanie LGD

 Dokumentacja aplikacyjna:

Dokumenty obowiązujące od 30 września 2010 roku:
Wniosek o przyznanie pomocy /z3 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z3  pobierz

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku /z3 pobierz z dn. 12.05.2011 roku

Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja - pobierz

 

 

Dokumentacja rozliczeniowa:

Dokumenty obowiązujące od 6 kwietnia 2012 roku:
Instrukcja wypełniania wniosku/z7 - pobierz

Dokumenty obowiązujące od 15 grudnia 2011 roku:
Wniosek o płatność/z7 pobierz
Wniosek o płatność (wersja aktywna)/z7 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku/z7 pobierz
Załączniki do wniosku:
15a pobierz
15d pobierz
15e pobierz

KSIĄŻKA PROCEDUR - Obsługa wniosku o płatność dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013 (dla wniosków złożonych po 1 sierpnia 2012 r.)pobierz

KSIĄŻKA PROCEDUR - Obsługa wniosku o płatność dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013 - pobierz

Dokumenty mające zastosowanie do pomocy przyznanej na podstawie wniosku o przyznanie pomocy na lata 2011 – 2015:
Wniosek o płatność/z6 - pobierz
Wniosek o płatność (wersja edytowalna)/z6 - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku/z6 - pobierz - aktualizacja z dn. 12.05.2011
(załączniki określone w pkt 15 wniosku dotyczące potwierdzenia zasadności i racjonalności przeprowadzonych przedsięwzięć z zakresu szkoleń, spotkań aktywizujących społeczność lokalną, wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych są obowiązujące w całym zakresie do zadań objętych wnioskiem -zrealizowanych po 15.03.2011 r.) Dokumenty obowiązujące od 16 grudnia 2010 roku roku (dla operacji realizowanych od 2011 roku):
Sprawozdanie z realizacji operacji - pobierz
Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji operacji pobierz

                                                                                                          >> ARCHIWUM DOKUMENTÓW

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015294


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji