Ogłoszone konkursy
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Ogłoszone konkursy

Nabór zwykły
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentacja konkursowa do pobrania:

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” uprzejmie prosi beneficjentów o składanie 2 egzemplarzy wniosków wraz z załącznikami (jeden egz. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego/ARiMR oraz jeden egz. dla LGD). Wnioski przyjmowane są w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 B . W przypadku wniosków sporządzonych przez wypełnienie aktywnego formularza powinno się również dołączyć wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD, przy czym:

− forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji;

− forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez Wnioskodawcę. 

 

"Odnowa i rozwój wsi" - nabór zwykły:

1. Wniosek o przyznanie pomocy /z6 pobierz

2. Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z6 pobierz

3. Instrukcja wypełniania wniosku /z6 pobierz

4. Kryteria oceny operacji (projektów).

5. Karta oceny zgodności operacji  (projektu) z LSR.

6. Karta oceny operacji (projektu) wg lokalnych kryteriów LGD.

7. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji.

8. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD.

9. Karta "Opis projektu" dla naboru zwykłego

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015263


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji