Ogłoszone konkursy
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Ogłoszone konkursy

Nabór zwykły

 

 Dokumentacja konkursowa do pobrania:

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” uprzejmie prosi beneficjentów o składanie 2 egzemplarzy wniosków wraz z załącznikami (jeden egz. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego/ARiMR oraz jeden egz. dla LGD). Wnioski przyjmowane są w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 B .

 W przypadku wniosków sporządzonych przez wypełnienie aktywnego formularza powinno się również dołączyć wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD, przy czym:
− forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji;
− forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez Wnioskodawcę.

 

 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":
1. Wniosek o przyznanie pomocy:
wersja edytowalna– pobierz
wersja pdf – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

3. Ekonomiczny Plan Operacji
wersja Adobe Reader (.pdf)
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

4. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji - pobierz

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis:
wersja edytowalna– pobierz
wersja pdf – pobierz

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)- wersja edytowalna – pobierz

7. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości:
wersja edytowalna– pobierz
wersja pdf – pobierz

8. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych - pobierz

9. Wzór zapytania ofertowego
wersja edytowalna– pobierz,
wersja pdf – pobierz,

10. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - pobierz


11. Kryteria oceny operacji - pobierz

12. Kata opisu projektu - pobierz

13. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD (wzór) - pobierz

14. Karta oceny zgodności operacji z LSR (wzór) - pobierz

15. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku - pobierz

16.  Wzór gwarancji
wersja edytowalna - pobierz
wersja pdf - pobierz

17.  Oświadczenie wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimi :

wersja edytowalna – pobierz
wersja pdf – pobierz

 

Nabór tematyczny

 

 

 Dokumentacja konkursowa do pobrania:

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” uprzejmie prosi beneficjentów o składanie 2 egzemplarzy wniosków wraz z załącznikami (jeden egz. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego/ARiMR oraz jeden egz. dla LGD). Wnioski przyjmowane są w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 B .

 W przypadku wniosków sporządzonych przez wypełnienie aktywnego formularza powinno się również dołączyć wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD, przy czym:
− forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji;
− forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez Wnioskodawcę.

 WAŻNE:

 Projekty składane w ramach naboru tematycznego muszą realizować następujący cel tematyczny:

Integrowanie systemu podbabiogórskiej infrastruktury oraz oferty rekreacyjno-sportowej i turystycznej oraz nowe przedsięwzięcie: „Podbabiogórskie Szachowiska - strefa rekreacyjno-sportowo-turystyczna  dla mieszkańców i turystów

 

 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":
1. Wniosek o przyznanie pomocy:
wersja edytowalna– pobierz
wersja pdf – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

3. Ekonomiczny Plan Operacji
wersja Adobe Reader (.pdf)
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

4. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji - pobierz

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis:
wersja edytowalna– pobierz
wersja pdf – pobierz

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)- wersja edytowalna – pobierz

7. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości:
wersja edytowalna– pobierz
wersja pdf – pobierz

8. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych - pobierz

9. Wzór zapytania ofertowego
wersja edytowalna– pobierz,
wersja pdf – pobierz,

10. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - pobierz

11. Kryteria oceny operacji - pobierz

12. Kata opisu projektu - pobierz

13. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD (wzór) - pobierz

14. Karta oceny zgodności operacji z LSR (wzór) - pobierz

15. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku - pobierz

16.  Wzór gwarancji
wersja edytowalna - pobierz
wersja pdf - pobierz

17.  Oświadczenie wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimi :

wersja edytowalna – pobierz
wersja pdf – pobierz

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015283


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji