KUCHNIA - projekt współpracy
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

KUCHNIA - projekt współpracy

Przedsięwzięcie pn. "Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją" - KUCHNIA zakłada współpracę międzyterytorialną 4 LGD tj. LGD "Podbabiogórze", LGD "Wadoviana", LGD "Dolina Soły", LGD "Żywiecki Raj".

Operacja pn. „Kulinarne Unikaty Chałup- Nowością Inspiracją Atrakcją” – KUCHNIA, mająca na celu Zachowanie dziedzictwa kulinarnego
 i promocję kuchni regionalnej poprzez utworzenie szlaku kulinarnego, wydanie mapy, przewodnika oraz organizację imprez do płatności ostatecznej
, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 

Projekt zakłada przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 

  • warsztaty kulinarne potraw regionalnych na obszarze każdego Partnera Projektu.
  • prezentacja i degustacja potraw regionalnych każdej LGD biorącej udział w projekcie podczas imprez kulturalnych.
  • utworzenie i oznakowanie „Szlaku Kulinarnego” pod nazwą „Kulinarne Dziedzictwo Kulturowe” łączącego w sieć lokalnych przedsiębiorców promujących dziedzictwo kulinarne. 
  • zorganizowanie konkursu pos hasłem „Kulinarne powroty – smaki czterech regionów” na najbardziej regionalną recepturę potrawy regionalnej każdego Partnera Projektu.
  • wydanie przewodnika kulinarnego wraz z mapą pt. „Kulinarne Smaki Czterech Krain”  zawierającej przepisy kulinarne, opis miejsc kulturowych i przyrodniczych mających wpływ na sztukę kulinarną
 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015273


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji