Ogłoszenia operacje własne LGD 2014-2020
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Ogłoszenia operacje własne LGD

 

INFORMACJA NR OW/1/2022 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD


INFORMACJA NR OW/2/2022 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

 

 

Archiwum operacji własnych 2017 r.

1. INFORMACJA NR OW/1/2017 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

2. INFORMACJA NR OW/2/2017 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

3. INFORMACJA NR OW/3/2017 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

 

Archiwum operacji własnych 2020 r.

INFORMACJA NR OW/1/2020 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD


INFORMACJA NR OW/2/2020 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD


INFORMACJA NR OW/3/2020 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

INFORMACJA NR OW/4/2020 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

INFORMACJA NR OW/5/2020 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

 

Archiwum operacji własnych 2021 r.

INFORMACJA NR OW/1/2021 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD


INFORMACJA NR OW/2/2021 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD


INFORMACJA NR OW/3/2021 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

INFORMACJA NR OW/4/2021 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

INFORMACJA NR OW/5/2021 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

NFORMACJA NR OW/6/2021 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

INFORMACJA NR OW/7/2021 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

INFORMACJA NR OW/8/2021 LGD O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015288


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji