Ogłoszenia projekty grantowe 2014-2020
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Ogłoszenia projekty grantowe

 OGŁOSZONE GRANTY - 2020 r.
 
 
 
 
 OGŁOSZONE GRANTY - 2019 r.
 
 
 
 OGŁOSZONE GRANTY - 2018 r.

1. Grant - Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji LSR – 162 tyś.

2. Grant - Liczba nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych tras i szlaków turystycznych – 135 tyś.

3. Grant - Liczba działań promujących walory turystyczne Podbabiogórza – 50 tyś.

4. Grant - Liczba wydanych publikacji promujących lokalna kulturę – 50 tyś.

Granty nr G/5 do 8/2018 -Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” informuje, że z przyczyn technicznych zmienia terminy naborów grantów nr G/5 do 8/2018  na maj 2018 r. Za utrudnienia przepraszamy.

W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

5. Grant - Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji LSR – 270 tyś.

6. Grant - Liczba nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych tras i szlaków turystycznych – 135 tyś.

7. Grant - Liczba działań promujących walory turystyczne Podbabiogórza – 50 tyś.

8. Grant - Liczba zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych – 70 tyś.

9. Grant - Liczba zorganizowanych działań w tym warsztatów i szkoleń związanych ze sportem i rekreacją – 70 tyś.

10. Grant - Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze sportu i rekreacji – 75 tyś.

11. Grant - Liczba zorganizowanych imprez, warsztatów i szkoleń związanych z dziedzictwem kulturowym -137 tyś.
 
 

 OGŁOSZONE GRANTY - 2017 r.

1. Grant - Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji LSR – 162 tyś.

2. Grant - Liczba nowych lub zmodernizowanych lub oznakowanych tras i szlaków turystycznych – 135 tyś.

3. Grant - Liczba działań promujących walory turystyczne Podbabiogórza – 50 tyś.

4. Grant - Liczba operacji ukierunkowanych na przeciwdziałaniu wykluczeniu – 20 tyś.

5. Grant - Liczba wydanych publikacji promujących lokalna kulturę – 50 tyś.

6. Grant - Liczba zorganizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych – 70 tyś.

7. Grant - Liczba zorganizowanych działań w tym warsztatów i szkoleń związanych ze sportem i rekreacją – 70 tyś.

8. Grant - Liczba inwestycji obejmujących podmioty działające w sferze sportu i rekreacji – 75 tyś.

9. Grant - Liczba zorganizowanych imprez, warsztatów i szkoleń związanych z dziedzictwem kulturowym -225 tyś.

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015563


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji