Zestawienia rzeczowo-finansowe
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Zestawienia rzeczowo - finansowe

1. Aktualne zestawienia rzeczowo - finansowe z realizowanych przez LGD operacji za rok 2016

2. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD „Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze” w ramach Poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014–2020 za rok 2017

3. Zestawienie rzeczowo - finansowe, operacja własna "Kredensy Podbabiogórskie"

4. Zestawienie rzeczowo - finansowe, operacja własna "Organizacja cyklu szkoleń dla grup defaworyzowanych ułatwiających im dostęp do rynku pracy oraz specjalistycznych kursów w zakresie pomocy w nowych zagrożeniach cywilizacyjnych"

5. Zestawienie rzeczowo - finansowe, operacja własna "Aktywizacja mieszkańców do przeciwdziałania negatywnym zjawiskom środowiskowym poprzez podejmowanie działań proekologicznych oraz przeprowadzenie procesu certyfikacji "Podbabiogórski Certyfikat Produktu Lokalnego" w celu wzmocnienia marki podbabiogórskich produktów lokalnych"

6. Zestawienie rzeczowo - finansowe, projekt współpracy „Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją” – KUCHNIA
7. Grant „Promowanie obszaru objętego LSR poprzez wydanie publikacji związanych z dziedzictwem kulturowym Podbabiogórza”
8. Grant „Rozwój oferty aktywnego spędzania wolnego czasu poprzez organizację przedsięwzięć związanych ze sportem, rekreacją i kulturą”.
9. Grant „Działania związane z renowacją zabytków poprzez odrestaurowanie zabytkowych kościołów i kapliczek na terenie Podbabiogórza”

10 .Grant „Ochrona, promocja i ożywienie dziedzictwa kulturowego poprzez organizację warsztatów oraz imprez kulturowych promujących dziedzictwo Podbabiogórza”

11. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD „Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze” w ramach Poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014–2020 za rok 2018

12. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD „Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze” w ramach Poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014–2020 za rok 2019

13. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD „Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze” w ramach Poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014–2020 za rok 2020

14. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD „Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze” w ramach Poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014–2020 za rok 2021

15. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD „Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze” w ramach Poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014–2020 za rok 2022

16. Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD „Stowarzyszenia LGD Podbabiogórze” w ramach Poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego PROW na lata 2014–2020 za rok 2023

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015651


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji