Umowa ramowa
Dostępność cyfrowa

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Umowa ramowa

Załączniki do umowy ramowej:

1. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” na lata 2014-2020

2. Harmonogram naboru wniosków na lata 2014-2020

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR:

a) Procedura oceny i wyboru grantów

b) Procedura oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

c) Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD

4. REGULAMIN RADY Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze"

5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany

6. Opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności pracowników biura LGD

7. Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

8. Procedura oceny i wyboru grantów

9. Kryteria wyboru  grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów

 

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

12015261


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji