„Lokalni Twórcy Ostoją Dziedzictwa Kulturowego” - podsumowanie projektu współpracy

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

„Lokalni Twórcy Ostoją Dziedzictwa Kulturowego” - podsumowanie projektu współpracy

Charakterystyka projektu współpracy

Grupa koordynująca

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

Tel./Fax.: 33/ 874-41-72

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript." mce_' + path + '\'' + prefix + ':' + addy46862 + '\'>'+addy_text46862+'<\/a>'; //-->

www.lgdpodbabiogorze.pl

…………………………………………………………….

(dane teleadresowe)

Partnerzy

Partnerzy krajowi:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  "Podbabiogórze"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gorce - Pieniny”

…………………………………………………………….

(z podziałem na krajowych i zagranicznych)

Obszar

Budzów, Bystra – Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Maków Podhalański, Zawoja, Zembrzyce,  Krościenko nad Dunajcem, Ochotnica Dolna i Czorsztyn.

…………………………………………………………….

(gminy wchodzące w skład projektu)

Czas realizacji

22.07.2011 r. do 30.06.2012 r.

…………………………………………………………….

(miesiąc ,rok)

Kontakt

34-200 Sucha Beskidzka

Tel./Fax.: 33/ 874-41-72

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgdpodbabiogorze.pl

…………………………………………………………….

(dane teleadresowe koordynatora projektu)

Tytuł i akronim projektu współpracy

Tytuł: „Lokalni Twórcy Ostoją Dziedzictwa Kulturowego”

Akronim: LTODK

…………………………………………………………….

Cel główny

Celem projektu współpracy jest nawiązanie więzi i kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi LGD ze szczególnym uwzględnieniem twórców ludowych regionu podbabiogórskiego  i pienińsko - gorczańskiego oraz popularyzacja i wzajemna promocja kultury ludowej, dorobku artystycznego, sztuki regionalnej, turystyki i edukacji obu obszarów poprzez udział w wydarzeniach promocyjnych w regionie podbabiogórskim i pienińsko-gorczańskim oraz organizacja i przeprowadzenie przedsięwzięć mających na celu przekazywania nabytych umiejętności i kultywowanie tradycji lokalnych.

…………………………………………………………….

Cele szczegółowe

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe tj.:

1. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, w tym wypromowanie  produktów lokalnych,

2. Promocja regionu poprzez integrację środowisk lokalnych

3. Wydanie i dystrybucja katalogu promującego dorobek twórców ludowych obu obszarów LGD, który będzie promocją projektu współpracy.

…………………………………………………………….

Grupy docelowe

1.      Twórcy Ludowi

2.      Organizacje pozarządowe w tym LGD,

3.      Lokalni liderzy

4.      Kobiety

5.      Mężczyźni

6.      Młodzież

7.      Sektor prywatny (przedsiębiorcy)

…………………………………………………………….

Główne zadania w projekcie

1. Organizacja wyjazdu aktywizującego środowisko twórców lokalnych na teren obszaru działania LGD „Gorce-Pieniny” w celu nawiązania i wypracowania metod współpracy pt. „Kiermasz Twórczości Ludowej”,

2. Organizacja wyjazdu aktywizującego środowisko twórców lokalnych na teren obszaru działania LGD „Podbabiogórze” w celu nawiązania i wypracowania metod współpracy pt. „Kiermasz Twórczości Ludowej”

3. Organizacja i przeprowadzenie spotkań dotyczących wspierania lokalnych tradycji i rękodzieła ludowego na terenie działania Partnerów podczas „Kiermaszów Twórczości Ludowej” – po 1 spotkaniu każdy Partner projektu.

4. Organizacja spotkań dla twórców ludowych w celu wymiany informacji, doświadczeń  z zakresu kultywowania tradycji lokalnych, oraz z zakresu kreowania, promocji i marketingu produktu lokalnego na terenie działania Gorczańsko - Pienińskim

5. Organizacja spotkań dla twórców ludowych w celu wymiany informacji, doświadczeń  z zakresu kultywowania tradycji lokalnych, oraz z zakresu kreowania, promocji i marketingu produktu lokalnego na terenie działania Podbabiogórza.

6. Opracowanie i wydanie katalogu  „Podbabiogórscy i Pienińsko-Gorczańscy twórcy ludowi bogactwem Lokalnych Grup Działania”.

7. Promocja projektu w prasie – 2 artykuły, po 1 artykule każdy Partner projektu

…………………………………………………………….

Opis projektu

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” wraz z partnerem Stowarzyszeniem LGD „Gorce – Pieniny” rozpoczęło realizację projektu współpracy pod nazwą „Lokalni Twórcy Ostoją Dziedzictwa Kulturowego”. Realizacja projektu rozpoczęła się 22.07.2011 r. i trwała do 30.06.2012 r. Odbiorcami projektu byli twórcy ludowi, młodzież, organizacje pozarządowe w tym LGD, a także lokalni przedsiębiorcy i liderzy. W ramach projektu w dniach 6 i 7 sierpnia 2011 r. Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” uczestniczyło w spotkaniu twórców ludowych w Ochotnicy Górnej i „Kiermaszu Twórczości Ludowej” w Sromowcach Niżnych. Był to wyjazd aktywizujący środowisko twórców lokalnych z terenów podbabiogórza i gorczańsko-pienińskiego mający na celu nawiązanie i wypracowanie metod współpracy. Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach niniejszego projektu współpracy był „Kiermasz Twórczości Ludowej” zorganizowany w dniach 3-4 września 2011 r. na terenie Podbabiogórza w Bieńkówce, w którym z kolei gościli twórców z ziemi gorczańsko –pienińskiej. Podczas  „Kiermaszów Twórczości Ludowej” twórcy obu regionów prezentowali swoje wyroby, a licznie zgromadzona publiczność mogła zapoznać się z technikami ich wykonania i degustować potrawy regionalne przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich. Dodatkową atrakcją dla uczestników były także występy zespołów regionalnych. Kolejną odsłoną realizowanego projektu była organizacja spotkań twórców ludowych zarówno na terenie LGD Gorce-Pieniny” i LGD „Podbabiogórze”. Spotkania twórców ludowych z terenu Podbabiogórza odbyły w 7 gminach tj. Budzów, Bystra-Sidzina, Stryszawa, Jordanów, Maków Podhalański, Zembrzyce, Zawoja w czerwcu br.  Spotkanie twórców ludowych miały na celu  przekazanie  nabytych umiejętności, wymianę informacji, doświadczeń z zakresu kultywowania tradycji lokalnych z zakresu kreowania, promocji i marketingu produktu lokalnego na terenie działania LGD” Podbabiogórze”. Spotkania  były kolejnym zadaniem realizowanego projektu współpracy  i kontynuacją wymiany doświadczeń zdobytych podczas wyjazdowych spotkań organizowanych  w 2011 r. „Kiermasze Twórczości Ludowej”.  Podczas spotkań poruszano zagadnienia promocji i marketingu produktu lokalnego, zaś twórcy ludowi, mający bogaty dorobek i doświadczenie w danej dziedzinie rękodzieła ludowego prezentowali swoje wyroby, wymieniali się wzajemnie doświadczeniami i nabytymi umiejętnościami. Uczestnicy spotkań mogli podziwiać swoją wzajemną twórczość. Zwieńczeniem projektu było opracowanie i wydanie  katalogu „Podbabiogórscy i Pienińsko-Gorczańscy Twórcy Ludowi bogactwem Lokalnych Grup Działania”, w którym przedstawiony został wpływ dziedzictwa kulturowego obszarów LGD na twórczość ludową, przedstawione zostały ważne miejsca z racji dziedzictwa kulturowego każdej z LGD, które mają istotny wpływ na dziedzictwo kulturowe oraz wpływ, jaki wywarł wyjazd twórców na rozwój twórczości ludowej obydwu regionów.

…………………………………………………………….

(krótka charakterystyka projektu, 2000 - 2500 znaków)

Osiągnięte efekty

Wskaźniki produktu:

1.      organizacja 1 wyjazdu aktywizującego środowisko twórców lokalnych na teren obszaru działania LGD „Gorce-Pieniny” w celu nawiązania i wypracowania metod współpracy  pt. „Kiermasz Twórczości Ludowej”.

2.      organizacja 1 wyjazdu aktywizującego środowisko twórców lokalnych na teren obszaru działania LGD „Podbabiogórze” w celu nawiązania i wypracowania metod współpracy  pt. „Kiermasz Twórczości Ludowej”.

3.      organizacja i przeprowadzenie spotkań dotyczących wspierania lokalnych tradycji i rękodzieła ludowego na terenie działania Partnerów podczas „Kiermaszów Twórczości Ludowej” – po 1 spotkaniu każdy Partner projektu.

4.      organizacja spotkań dla twórców ludowych w celu wymiany informacji, doświadczeń z zakresu kultywowania tradycji lokalnych, oraz z zakresu kreowania, promocji i marketingu produktu lokalnego na terenie działania każdego z Partnerów –– po 1 spotkaniu każdy Partner projektu.

5.      opracowanie i wydanie katalogu „Podbabiogórscy i Pienińsko-Gorczańscy twórcy ludowi bogactwem Lokalnych Grup Działania”. Katalog będzie promocją projektu współpracy w nakładzie po 1000 sztuk na Partnera Projektu,

6.      promocja projektu w prasie – 2 artykuły, po 1 artykule każdy Partner projektu

 

Wskaźniki rezultatu tj.:

1.      nawiązanie więzi i kontaktów pomiędzy dwoma LGD,

2.      dystrybucja 2000 szt. katalogu wśród mieszkańców, turystów, ośrodków kultury, punktów informacji turystycznych - promocja regionu,

3.      udział 50 osób w  warsztatach,

4.      udział 1000 osób w imprezach na terenie LGD.

……………………………………………………………

(wskaźniki produktu i rezultatu)

 
Zapraszamy do fotogalerii z realizacji Projektu Współpracy:
 

1. Organizacja wyjazdu aktywizującego środowisko twórców lokalnych na teren obszaru działania LGD „Gorce-Pieniny” w celu nawiązania i wypracowania metod współpracy pt. „Kiermasz Twórczości Ludowej”


2. Organizacja wyjazdu aktywizującego środowisko twórców lokalnych na teren obszaru działania LGD „Podbabiogórze” w celu nawiązania i wypracowania metod współpracy pt. „Kiermasz Twórczości Ludowej” cz. 1

2. Organizacja wyjazdu aktywizującego środowisko twórców lokalnych na teren obszaru działania LGD „Podbabiogórze” w celu nawiązania i wypracowania metod współpracy pt. „Kiermasz Twórczości Ludowej” cz. 2


3. Organizacja spotkań dla twórców ludowych w celu wymiany informacji, doświadczeń  z zakresu kultywowania tradycji lokalnych, oraz z zakresu kreowania, promocji i marketingu produktu lokalnego na terenie działania Gorczańsko - Pienińskim


4. Organizacja spotkań dla twórców ludowych w celu wymiany informacji, doświadczeń  z zakresu kultywowania tradycji lokalnych, oraz z zakresu kreowania, promocji i marketingu produktu lokalnego na terenie działania Podbabiogórza.

 

5. Opracowanie i wydanie katalogu  „Podbabiogórscy i Pienińsko-Gorczańscy twórcy ludowi bogactwem Lokalnych Grup Działania”.


Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

11122032


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji