Rada

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Rada Stowarzyszenia

Marcin Pająk - Przewodniczący Rady

Stanisław Tempka - Wiceprzewodniczący Rady

Wanda Słowik - Sekretarz Rady

 

 

Członkowie Rady osoby prawne

       

Lp.

Nazwa podmiotu

Funkcja osoby reprezentującej podmiot / Imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot

Gmina

Sektor

1

Gmina Budzów

Wójt

Budzów

publiczny

2

Gmina Bystra-Sidzina

Wójt

Bystra-Sidzina

publiczny

3

Gmina Jordanów

Wójt

Jordanów

publiczny

4

Gmina Miasto Jordanów

Burmistrz

Miasto Jordanów

publiczny

5

Gmina Maków Podhalański

Burmistrz

Maków Podhalański

publiczny

6

Gmina Stryszawa

Wójt

Stryszawa

publiczny

7

Gmina Sucha Beskidzka

Burmistrz

Sucha Beskidzka

publiczny

8

Gmina Zawoja

Wójt

Zawoja

publiczny

9

Gmina Zembrzyce

Wójt

Zembrzyce

publiczny

10

Starostwo Powiatowe w Suchej Beskidzkiej

Starosta

Sucha Beskidzka

publiczny

11

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa „ZAWOJA” – Spółka z o. o.

Krzysztof Warmuz

Zawoja

gospodarczy

12

OSP Bieńkówka

Czesław Kruźlak

Budzów

społeczny

13

Stowarzyszenie Gmin Babiogórskich

Marek Chorąży

Stryszawa

społeczny

14

Stowarzyszenia „Tradycja i Natura”

Zofia Hyciek 

Bystra-Sidzina

społeczny

15

 

Uczniowski Klub Sportowy Zawojak w Zawoi

Grzegorz Hajda

Zawoja

społeczny

16

Fundacja Edukacja, Zdrowie, Rozwój

Maria Grzechynka

Sucha Beskidzka

społeczny

 

Członkowie Rady osoby fizyczne

 

Lp.

Imię i nazwisko osoby

Nazwa reprezentowanego podmiotu

Gmina

Sektor

17

Tomasz Bielarz

Tomasz Bielarz Firma Handlowo - Usługowa

Sucha Beskidzka

gospodarczy

18

Mariusz  Frankiewicz

 

Usługi Tartaczne, Handel Drewnem, Usługi Transportowe s.c.

Bystra-Sidzina

gospodarczy

19

Józef Krzak 

Józef Krzak, Stolarstwo-Handel „STOL-HAND”

Zembrzyce

gospodarczy

20

Barbara Piaseczny

 

"ZABIELANKA" BARBARA PIASECZNY

Maków Podhalański

gospodarczy

21

Izabela Klimala

A&I events IZABELA KLIMALA

Miasto Jordanów

gospodarczy

22

Paweł Strączek

 

Opifeks Paweł Strączek

Maków Podhalański

gospodarczy

 

23

Jan Mazur

 "EURODREW” Jan Mazur

Bystra - Sidzina

gospodarczy

24

Władysław Hujda

Dom Wypoczynkowo -Kolonijny Wiktoria

Władysław Hujda

Zawoja

gospodarczy

25

Józefa Błachut

Józefa Błachut Wszelkie Wyroby z Drewna Produkcja i Sprzedaż

Bystra - Sidzina

gospodarczy

26

Ryszard Czaicki

Ryszard Czaicki

Zembrzyce

społeczny

27

 

Zdzisław Filipek

Zdzisław Filipek

Miasto Jordanów

społeczny

28

 

Wanda Słowik

Wanda Słowik

Sucha Beskidzka

społeczny

29

 

Małgorzata Oleksa

Koło Gospodyń Wiejskich w Osielcu

Jordanów

społeczny

30

Stanisława Gwiazdoń

Stanisława Gwiazdoń

Maków Podhalański

społeczny

31

 

Krystyna Szczepaniak

Koło Gospodyń Wiejskich w Bieńkówce

Budzów

społeczny

32

Halina Ziomek

Halina Ziomek

Zembrzyce

społeczny

33

 

Cecylia Burliga

Cecylia Burliga

Budzów

społeczny

34

 

Krzysztof Chowaniak

Krzysztof Chowaniak

Zawoja

społeczny

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

10140674


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji