Wyniki w konkursie „Kultura i Folklor Podbabiogórza”

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

Wyniki w konkursie „Kultura i Folklor Podbabiogórza”

Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” ogłasza wyniki VIII Edycji konkursu pt. „Kultura i Folklor Podbabiogórza”. Celem konkursu jest ochrona tradycji folkloru podbabiogórskiego, kultywowanie i poszanowanie dziedzictwa Podbabiogórza, zaszczepienie szacunku i umiłowania kultury ludowej, a także stworzenie możliwości artystycznej konfrontacji i wymiany doświadczeń.

W konkursie wzięło udział 9 Zespołów Regionalnych. Każdy Zespół reprezentował swoją gminę tj.: Budzów, Bystra – Sidzina, Jordanów Gmina, Jordanów Miasto, Maków Podhalański, Stryszawa, Sucha Beskidzka, Zawoja, Zembrzyce. Zespoły przygotowały występy taneczno-wokalne związane z folklorem Podbabiogórza oraz widowiska oparte na folklorze Podbabiogórza.

Komisja konkursowa oceniła występy na podstawie nagrań zapisanych na przenośnych nośnikach (płyta CD, DVD, pendrive).

Komisja w składzie: Dorota Majerczyk (Etnolog), Barbara Rosiek (Etnograf) oraz Andrzej Peć (Etnograf)

przyznała następujące miejsca:

I miejsce - Susko Muzyka

I miejsce - Zespół Regionalny „Juzyna” z Zawoi

II miejsce - Stowarzyszenie Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna”

II miejsce - Babiogórzanie – Polana Makowska

III miejsce - Zespół Regionalny „Budzowskie Kliszczaki”

III miejsce - Gminny Zespół Regionalny „Gronie” z Łętowni

Wyróżnienie - Kapela spod Jałowca

Wyróżnienie - Stowarzyszenie Gospodyń „Sidzinianki” w Sidzinie

Wyróżnienie - Grupa Regionalna „Biesiada” z Jordanowa

 

Organizator konkursu - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” dzięki środkom pozyskanym w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przeznaczyło na nagrody łącznie  13 600 zł. 

 

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu!

 

W imieniu Zarządu

Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”

Prezes Danuta Kawa

               

         

                 

  

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

10727126


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji