„Polski i Słowacki Festiwal Smaku”

Lokalna Strategia Rozwoju 2023 - 2027

Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Newsletter

„Polski i Słowacki Festiwal Smaku”

Charakterystyka projektu współpracy

Grupa koordynująca

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

Tel./Fax.: 33/ 874-41-72

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgdpodbabiogorze.pl

………………………………………………….

(dane teleadresowe)

Partnerzy

Partnerzy krajowi: Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze”, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju

Partnerzy zagraniczni: MAS Babia Hora

………………………………………………….

(z podziałem na krajowych i zagranicznych)

Obszar

Budzów, Bystra – Sidzina, Jordanów, Stryszawa, Maków Podhalański, Zawoja, Zembrzyce, Tuchów, Rzepiennik

Strzyżewski, Ryglice, Gromnik i Szerzyn, Oravská Polhora, Sihelné, Rabča, Rabčice, Zubrohlava, Bobrov, Klin, Vavrečka, Oravská Jasenica, Oravské Veselé a mesto Námestovo.

………………………………………………….

(gminy wchodzące w skład projektu)

Czas realizacji

17.06.2013 r. -29.09.2014 r.

………………………………………………….

(miesiąc ,rok)

Kontakt

ul. Kościelna 5b

34-200 Sucha Beskidzka

Tel./Fax.: 33/ 874-41-72

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.lgdpodbabiogorze.pl

………………………………………………….

(dane teleadresowe koordynatora projektu)

Tytuł i akronim projektu współpracy

Tytuł: „Polski i Słowacki Festiwal Smaku”

Akronim: PASFOT

………………………………………………….

Cel główny

Zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez wypromowanie potraw regionalnych z obszaru działania LGD biorących udział  w projekcie, wypromowanie obszaru LGD biorących udział w projekcie, w tym obiektów przyrodniczych i kulturowych mających wpływ na sztukę kulinarną, prezentacje dziedzictwa kulturowego oraz aktywizację społeczności lokalnej.

………………………………………………….

Cele szczegółowe

1. Kultywowanie tradycji kuchni regionalnej oraz aktywizacja mieszkańców w kierunku zachowania i wykorzystania dziedzictwa kulinarnego poprzez prezentację potraw regionalnych z obszaru działania LGD biorących udział w projekcie podczas festiwalów

2. Zapoznanie uczestników Projektu z charakterystycznymi potrawami regionalnymi Partnerów projektu w trakcie wizyt poprzez organizację warsztatów kulinarnych na terenie działania każdej LGD

3. Informowanie o produktach regionalnych oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru każdego partnera projektu poprzez wydanie publikacji zawierającej przepisy kucharskie każdego partnera projektu, opis tradycji kulinarnych oraz opis miejsc kulturowych i przyrodniczych każdej z LGD mających wpływ na sztukę kulinarną

4. Wzrost wiedzy uczestników projektu w zakresie charakterystycznych elementów regionów Partnerów projektu, w tym: kultura, przyroda, zwyczaje w trakcie wizyt.                                                                                                                                 

………………………………………………….

Grupy docelowe

1. Osoby starsze

2. Organizacje pozarządowe w tym LGD,

3. Lokalni liderzy

4. Kobiety

5. Mężczyźni

6. Młodzież

7. Sektor prywatny (przedsiębiorcy)

8. KGW

9. Turyści

10. Rodziny rolnicze

11. Lokalni mieszkańcy

………………………………………………….

Główne zadania w projekcie

Opracowano i wydano publikację pn. „Smaki Polski i Słowacji” w 3 językach (polski, słowacki, angielski) w ilości 1000 egz.

Zorganizowano trzy Festiwale Smaku na obszarach Partnerskich LGD: Festiwal Smaku na obszarze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju 14.06.2014 r., Festiwal Smaku na obszarze MAS Babia Hora 06.07.2014 r. oraz Festiwal Smaku na obszarze LGD Podbabiogórze 24.08.2014 r. Przeprowadzono trzy warsztaty kulinarne dotyczące nauki gotowania potraw regionalnych charakterystycznych dla danego obszaru LGD, po 1 warsztacie kulinarnym na obszarze partnera projektu. Wydrukowano trzy artykuły dotyczące realizacji projektu współpracy, po 1 jednym na obszarze działania partnera projektu współpracy. 

………………………………………………….

Opis projektu

LGD uczestniczące w ramach projektu współpracy zrealizowały następujące zadania:

1. Wydanie publikacji na temat potraw regionalnych każdego partnera projektu, opis tradycji kulinarnych oraz opis miejsc kulturowych i przyrodniczych każdej z LGD mających wpływ na sztukę kulinarną w 3 językach (polski, słowacki, angielski)            w nakładzie 3000 szt. (1000 sztuk dla Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju oraz 1000 szt. dla LGD Podbabiogórze, 1000 sztuk MAS Nase Babia Hora).

2. Zorganizowano wyjazdów na teren obszaru działania LGD "Podbabiogórze ”, „Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju” i MAS „Babia Hora”  i zorganizowano Festiwali Smaku na terenie działania „LGD Podbabiogórze”, „Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju” i MAS „Babia Hora”.

Festiwale zostały przeprowadzone jako imprezy towarzyszące podczas dużych imprez kulturalnych w trakcie których nastąpiła promocja publikacji. Miały na celu nie tylko nawiązanie współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi, ale również wzajemne przekazywanie umiejętności dotyczących sztuki kulinarnej. Podczas festiwali kulinarnych  zostały zorganizowane stoiska  promujące lokalne dziedzictwo kulinarne każdego regionu z LGDów biorących udział w projekcie. Podczas wyjazdu zostały przeprowadzone także warsztaty kulinarne.

Festiwale miały charakter kultywowania dziedzictwa kulturowego jakim niewątpliwie jest kuchnia regionalna. W ramach festiwali zaprezentowano potrawy pochodzące z obszarów działania partnerów projektu współpracy. Poszczególni reprezentacji LGD przygotowali charakterystyczne potrawy regionalne, które były prezentowane podczas festiwali. Uczestnicy festiwali (mieszkańcy, turyści, miłośnicy kuchni i potraw regionalnych) mieli możliwość poznania tradycyjnych przepisów, degustacji potraw oraz porozmawiania z osobami – kucharkami – które jeszcze pamiętają tradycyjne formy kulinarne i przepisy. Prezentacja potraw z trzech obszarów na jednym wydarzeniu pozwoliła osiągnąć szeroki efekt promocyjny, informacyjny, który wpłynął na zachowanie dziedzictwa kulturowego. Zorganizowane festiwale na terenie partnerów z udziałem wszystkich trzech reprezentacji LGD, pozwoliły uczestnikom imprez na porównanie potraw i przepisów. Przedstawiły różnice i podobieństwa w składzie i technice przygotowania potraw.

………………………………………………….

(krótka charakterystyka projektu, 2000 - 2500 znaków)

Osiągnięte efekty

Wskaźniki produktu realizowanej operacji:

1. Organizacja trzech Festiwalów Smaków na terenie obszaru działania LGD "Podbabiogórze, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju i MAS Babia Hora

2. Przeprowadzenie 3 warsztatów kulinarnych na terenie obszaru działania LGD "Podbabiogórze, Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju i MAS Babia Hora, sposób pomiaru

3. Opracowanie i wydanie publikacji "Smaki Polski i Słowacji" w nakładzie 3 tysięcy egzemplarzy, po 1000 sztuk na każdego Partnera projektu

4. Promocja projektu w prasie - 3 artykuły, po 1 artykule na każdego partnera projektu

Wskaźniki rezultatu operacji:

• liczba osób, które podniosły swoje umiejętności poprzez uczestnictwo w warsztatach kulinarnych - 135 osób

• liczba osób biorących udział w imprezach na terenach LGD - 1500 osób,

• liczba osób, która uzyskała wiedzę o regionach partnerskich LGD i tradycjach kulinarnych tych regionów - 3000 osób (dystrybucja 3000 szt. publikacji o regionach partnerskich LGD i tradycjach kulinarnych tych regionów), 

……………………………………………………………

(wskaźniki produktu i rezultatu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotorelacja z realizacji projektu współpracy:

1. Polski i Słowacki Festiwal Smaku w Tuchowie

2. Polski i Słowacki Festiwal Smaku Słowacja

3. „Polski i Słowacki Festiwal Smaku na Podbabiogórzu”

4. Publikacja "Polsko - Słowackie Smaki"

5. Film z "Festiwalu Smaku w Słowacji"

 

 

 

 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Szlaki online Podbabiogórza

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

11122014


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji