Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej przy Izbie Pamięci Jana Pawła II i ziemi Zawojskiej wraz z Podbabiogórskim Szachowiskiem

Beneficjent:

Gmina Zawoja


Tytuł:

Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej przy Izbie Pamięci Jana Pawła II i ziemi Zawojskiej wraz z Podbabiogórskim Szachowiskiem.


Cel operacji:

Operacja pt. Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej przy Izbie Pamięci Jana Pawła II i Ziemi Zawojskiej wraz z Podbabiogórskim Szachowiskiem, której celem jest promocja i rozwój turystyki poprzez utworzenie Punktu Informacji przy Izbie Pamięci Jana Pawła II i Ziemi Zawojskiej wraz z Podbabiogórskim Szachowiskiem.


Realizacja operacji obejmowała:

Wyposażenie Punktu Informacji Turystycznej  w min. w urządzenie wielofunkcyjne, projektor multimedialny, ekran do projektora, 20 szt. krzeseł drewnianych, 6 szt. gablot do ekspozycji, zestaw do monitoringu, telewizor, ekspres do kawy, komplet drewniany wypoczynkowy oraz utworzenie 1 kpl. Podbabiogórskiego szachowiska, wykonanie pocztówek i folderu promocyjnego.

  
Wartość całkowita operacji:

40 219,28 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

25 827,68 zł


Czas trwania realizacji operacji:

24.01.2014 r. – 05.11.2014 r.Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8432606


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji