Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowo-turystycznej "Podbabiogórskiego szachowiska" w Toporzysku

Beneficjent:

Gmina Jordanów


Tytuł:

Utworzenie strefy rekreacyjno - sportowo - turystycznej "Podbabiogórskiego Szachowiska" w Toporzysku.


Cel operacji:

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z montażem stolików do gry w szachy i tablicą informacyjną w celu udostępnienia mieszkańcom wsi infrastruktury sportowej, turystycznej i rekreacyjnej.Realizacja operacji obejmowała:

Budowę boiska sportowego do piłki nożnej wraz z montażem 2 kompletów stolików pod szachowiska w tym dla trojga graczy.


Wartość całkowita operacji:

76 239,53 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

49 586,68 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

27.01.2014 r. – w trakcie realizacji

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8432297


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji