Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Budowa wiaty szachowej z podbabiogórskimi szachowiskami

Beneficjent:

Gmina Jordanów


Tytuł:

Budowa wiaty szachowej z podbabiogórskimi szachowiskami.


Cel operacji:

Poprawa jakości życia w miejscowości Łętownia zapewniające atrakcyjne formy spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży sprzyjające nawiązywaniu kontaktów miedzy mieszkańcami poprzez budowę wiaty szachowej z podbabiogórskimi szachowiskami.


Realizacja operacji obejmowała:

Budowę wiaty szachowej z podestem, w której znajdować się będą 2 stoliki szachowe dwuosobowe i jeden stolik z szachowy z trójdzielną szachownicą.


Wartość całkowita operacji:

36 899,57 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

23 999,72 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

26.08.2013 r. – w trakcie realizacji


Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8432823


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji