Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Doposażenie Izby Regionalnej w Makowie Podhalańskim w gabloty i antyramy oraz promocyjne zakładki do książek

Beneficjent:

Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim (Gmina Maków Podhalański)


Tytuł:

Doposażenie Izby Regionalnej w Makowie Podhalańskim w gabloty i antyramy oraz promocyjne zakładki do książek.


Cel operacji:

Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez zakup wyposażenia Izby Regionalnej oraz wydanie promocyjnych zakładek do książek.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup 6 gablot, 20 sztuk antyram oraz 5000 sztuk zakładek do książek.


Wartość całkowita operacji:

9 955,69 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

6 350,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

12.06.2014 r. – 22.12.2014 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224568


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji