Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i bohaterskiej obrony wsi Wysoka przez organizację uroczystości patriotycznych na cmentarzu wojennym wraz z wydaniem książki "Ziemia Jordanowska w latach wojny i okupacji 1939-1945"

Beneficjent:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie (Gmina Jordanów)


Tytuł:

Obchody 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i bohaterskiej obrony wsi Wysoka przez organizację uroczystości patriotycznych na cmentarzu wojennym wraz z wydaniem książki "Ziemia Jordanowska w latach wojny i okupacji 1939-1945".


Cel operacji:

Promocja lokalnego dziedzictwa historycznego przez organizację uroczystości upamiętniających walki obronne we wsi Wysoka w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r.


Realizacja operacji obejmowała:

Organizację uroczystości  upamiętniających walki obronne we wsi Wysoka w trakcie kampanii wrześniowej 1939 r. oraz wydanie książki "Ziemia Jordanowska w latach wojny i okupacji 1939-1945."


Wartość całkowita operacji:

29 091,92 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

21 938,13 zł


Czas trwania realizacji operacji:

07.08.2013 r. – 22.11.2014 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224539


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji