Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Remont boiska ogólnodostępnego w Zachełmnej

Beneficjent:

Gmina Budzów (Gmina Budzów)


Tytuł:

Remont boiska ogólnodostępnego w Zachełmnej.


Cel operacji:

Rozwijanie turystyki i rekreacji na terenie Gminy Budzów poprzez remont boiska w Zachełmnej.


Realizacja operacji obejmowała:

W ramach operacji wykonano boisko ogólnodostępne dla mieszkańców Gminy Budzów przy Szkole Podstawowej w miejscowości Zachełmna o powierzchni 518,50 m², powierzchnia autowa – 278,50 m² wraz z wykonaniem linii boiska wyznaczającymi pole gier. W ramach operacji wykonano nawierzchnię mineralno-asfaltową położono warstwę nawierzchni nośnej gr. 11 mm oraz nawierzchni poliuretanowej gr. 2 mm. W ramach projektu wykonano m. in.:
– wykonanie nawierzchni boiska,
– wykonanie linii do gry w piłkę ręczną, siatkową, kosza, tenisa.


Wartość całkowita operacji:

97 447,98 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

50 000,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

24.01.2014 r. – 10.12.2014 r.


Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224537


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji