Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Śladami Justyny Kowalczyk, czyli od młodzika do mistrza, poprzez warsztaty narciarstwa biegowego w LKS Naroże Juszczyn

Beneficjent:

Ludowy Klub Sportowy „Naroże” Juszczyn (Gmina Maków Podhalański)


Tytuł:

Śladami Justyny Kowalczyk, czyli od młodzika do mistrza, poprzez warsztaty narciarstwa biegowego w LKS Naroże Juszczyn.


Cel operacji:

Poprawa jakości życia, umożliwienie mieszkańcom wsi form aktywnego spędzania wolnego czasu, integracja i nabycie umiejętności biegania na nartach dzieci i młodzieży poprzez warsztaty narciarstwa biegowego.


Realizacja operacji obejmowała:

Wynajęto niezbędny sprzęt sportowy do prowadzenia warsztatów, tj. 20 kompletów sprzętu narciarskiego do prowadzenia szkolenia. W skład kompletu wchodziło: narty biegowe 20 par., wiązania do nart 20 par., kije biegowe 20 par., buty biegowe 20 par., kurtka, czapka 20 szt., dres 20 szt., rękawice biegowe 20 par. Przeprowadzono realizację w zakresie 280 godzin warsztatów dla 2 grup wiekowych
dzieci. Warsztaty miały charakter cykliczny z elementami kontrolnymi w postaci zawodów sportowych. Zakończono warsztaty zgodnie z harmonogramem. Przygotowano dokumentację do rozliczenia z UM.


Wartość całkowita operacji: 

69 013,46 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

50 000,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

08.08.2013 r. – 30.06.2014 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224538


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji