Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zakup przenośnej, modułowej sceny sposobem na rozwój i promocję lokalnej twórczości artystycznej

Beneficjent:

Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie (Gmina Stryszawa)


Tytuł:

Zakup przenośnej, modułowej sceny sposobem na rozwój i promocję lokalnej twórczości artystycznej.


Cel operacji:

Promocja i organizacja lokalnej twórczości artystycznej poprzez zakup przenośnej, modułowej sceny.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup przenośnej, modułowej sceny 8m x 6m.


Wartość całkowita operacji:

31 979,75zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

20 799,84 zł


Czas trwania realizacji operacji:

08.08.2013 r. – 27.06.2014 r.


Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224497


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji