Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Rozbudowa infrastruktury turystycznej gminy Bystra-Sidzina poprzez wykonanie tablic informacyjnych na granicach przydrożnych gminy tzw. Witaczy

Beneficjent:

Gmina Bystra-Sidzina (Gmina Bystra – Sidzina)


Tytuł:

Rozbudowa infrastruktury turystycznej gminy Bystra-Sidzina poprzez wykonanie tablic informacyjnych na granicach przydrożnych gminy tzw. Witaczy.


Cel operacji:

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy oraz promocja obszarów wiejskich poprzez oznakowanie tablicami informującymi turystów o największych atrakcjach turystycznych gminy oraz podkreślającymi markę i walory regionu.Realizacja operacji obejmowała:

Zaprojektowanie i wykonanie tablic informacyjnych  w kształcie pylonu z blachy malowanej proszkowo grubości min.  1mm, zabezpieczonych antykorozyjnie dwiema warstwami powłoki lakierniczej. Konstrukcja stalowa, zaginanie krawędziowe. Grafika dwustronna odporna na działanie warunków atmosferycznych, folia odblaskowa (na wybrane elementy). Boki totemu wykończone systemem profili aluminiowych w kształcie rondo.
Montaż na granicach przydrożnych gminy, w pasie drogowym, czterech dwustronnych tablic informacyjnych na istniejących ławach fundamentowych w Gminie Bystra-Sidzina.
Tablice informują wjeżdżających na teren gminy o obszarze, na którym się znajdują, o gminach z którymi realizuje się współpracę w zakresie wzajemnej promocji oraz o najważniejszych atrakcjach turystycznych tego obszaru. Osoby/turystów wyjeżdżających z tego obszaru zachęcają do ponownego odwiedzenia tego terenu. Wartość całkowita operacji:

23 310,96  zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

15 161,60 zł


Czas trwania realizacji operacji:

30.07.2013 r.– 21.07.2014 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224525


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji