Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Utworzenie pola paintballowego na terenie LGD „Podbabiogórze”, zakup sprzętu paintbalowego i organizacja cyklu imprez rekreacyjno-sportowych w formie gry paintballowej dla młodzieży

Beneficjent:

Solution Mirosław Trybała (Gmina Zawoja)


Tytuł:

Utworzenie pola paintballowego na terenie LGD „Podbabiogórze”, zakup sprzętu paintbalowego i organizacja cyklu imprez rekreacyjno - sportowych w formie gry paintballowej dla młodzieży.


Cel operacji:

Promocja aktywnych form spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem naturalnych zasobów przyrodniczo - krajobrazowych, poprzez zakup sprzętu i stworzenie nowoczesnego pola do gry terenowej paintball (wraz z całym potrzebnym oprzyrządowaniem), a następnie  zorganizowanie imprez rekreacyjno - sportowych dla młodzieży wypoczywającej i zamieszkującej na terenie LGD „Podbabiogórze”.Realizacja operacji obejmowała:

Realizacja operacji obejmowała zakup 10 kpl. zestawu paintballowego, 15 szt. przeszkód dmuchanych, 20 szt. masek paintballowych, 200 mb siatki ochronnej oraz przeprowadzenie gry paintballowej dla 60 osób (4 grupy).


Wartość całkowita operacji:

23 261,56 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

15 241,47 zł


Czas trwania realizacji operacji:

04.04.2013 r. - 30.10.2013 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224478


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji