Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Ocalić od zapomnienia – rewitalizacja Izby Regionalnej w Kojszówce oraz rozwój tradycji muzycznych wśród młodych mieszkańców wsi

Beneficjent:

Ochotnicza Straż Pożarna w Kojszówce (Gmina Maków Podhalański)


Tytuł:

Ocalić od zapomnienia – rewitalizacja Izby Regionalnej w Kojszówce oraz rozwój tradycji muzycznych wśród młodych mieszkańców wsi.


Cel operacji:

Celem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa kulturowego poprzez rewitalizację i doposażenie Izby Regionalnej znajdującej się na szlaku Podbabiogórskie Ekomuzeum w starej części Szkoły Podstawowej w Kojszówce oraz poprzez naukę śpiewu i tańca ludowego kolejnej grupy dzieci. Izba będzie miejscem spotkań i integracji mieszkańców gminy, chcących poznawać przeszłość, kultywować tradycje oraz aktywnie i twórczo spędzać czas.


Realizacja operacji obejmowała:

– Remont i modernizacja pomieszczenia przeznaczonego na Izbę Regionalną (m.in. wymiana podłogi, wymiana grzejników, malowanie pomieszczenia, wymiana ościeżnic i drzwi).
– Aranżacja pomieszczenia przeznaczonego na Izbę Regionalną, wyposażenie go w niezbędne ekspozytory do prezentacji zgromadzonego sprzętu, mebli, narzędzi i dokumentów.
– Zakup sprzętu oświetleniowego, służącego podniesieniu atrakcyjności ekspozycji, oraz sprzętu nagłośnieniowego niezbędnego podczas wykładów, prelekcji, warsztatów.
– Przystosowanie pomieszczeń: malowanie, porządkowanie i sprzątanie pomieszczeń, instalowanie eksponatów i ich opisywanie. Cel: poprawa jakości życia społeczności lokalnej i przygotowanie obiektu do działalności.
– Przygotowanie strony www, zawierającej dokumentację zbiorów wraz z opisami oraz informacje o bieżącej działalności Izby.
– Zorganizowanie zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych: 5 prelekcji tematycznych po dwie godz. każda (historia i kultura regionu, życie codzienne i obyczaje, tradycje kulinarne, tradycje muzyczne, gwara), 4 warsztatów (bibułkarstwo, hafciarstwo, 2 zajęcia plastyczne
– Malowanie na szkle, ozdoby świąteczne), 2 konkursów dla dzieci (plastyczny, muzyczny).
– Zorganizowanie cyklicznych warsztatów śpiewu i tańca dla dzieci i młodzieży dla 16 osób.
Zajęcia odbywać się będą 2 razy w tygodniu po 2 godz. (średnio 16 godz. w miesiącu, przez okres 7 miesięcy), z towarzyszeniem istniejącej kapeli dziecięcej.


Wartość całkowita operacji:

55 798,19 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

46 527,08 zł (dane z wniosku o płatność Beneficjenta)


Czas trwania realizacji operacji:

04.04.2013  r. – w trakcie realizacji


Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224468


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji