Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Perła 2013 – Gminny konkurs talentów i promocja jego laureatów

Beneficjent:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie (Gmina Jordanów)


Tytuł:

Perła 2013 – Gminny konkurs talentów i promocja jego laureatów.


Cel operacji:

Promocja lokalnej twórczości kulturalnej poprzez organizację gminnego konkursu talentów.


Realizacja operacji obejmowała:

Przeprowadzenie eliminacji w dziedzinie muzyki, tańca, śpiewu, teatru i literatury w 5 miejscowościach Gminy Jordanów. Organizacja Konkursu Gminnego w formie prezentacji scenicznych przed komisją konkursową na imprezie plenerowej. Koncert laureatów oraz spotkanie uczestników konkursu z profesjonalnymi artystami podczas imprezy Naprawskie Lato.


Wartość całkowita operacji:

31 142,61 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

23 110,30 zł


Czas trwania realizacji operacji:

04.04.2013 r. –  29.11.2013 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224509


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji