Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Festiwal Pieśni Maryjnych AVE MARYJA

Beneficjent:

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Promocji w Jordanowie (Gmina Jordanów)


Tytuł:

Festiwal Pieśni Maryjnych AVE MARYJA.


Cel operacji:

Poprawa jakości życia oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez kultywowanie tradycji majowego śpiewania. Oferta aktywnego spędzania czasu oraz możliwości nabycia szerokiej gamy doświadczeń poprzez zaangażowanie w organizację imprezy młodzieży z terenu Gminy Jordanów.


Realizacja operacji obejmowała:

Przygotowanie sali koncertowej (artykuły dekoracyjne i montażowe, transport  i montaż sceny), promocję Festiwalu poprzez wydruk plakatu i banerów informacyjnych, wysłanie zaproszeń, najem nagłośnienia, osoby prowadzącej festiwal i komisji konkursowej a także wyżywienie uczestników oraz zakup nagród i upominków dla laureatów festiwalu.


Wartość całkowita operacji:

25 637,27 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

13 042,80 zł


Czas trwania realizacji operacji:

27.03.2013 r. - 31.07.2013 r.
Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224495


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji