Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Promocja wydarzeń kulturalnych w Gminie Zembrzyce poprzez zakup hali namiotowej do obsługi cyklicznych imprez gminnych

Beneficjent:

Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach (Gmina Zembrzyce)


Tytuł:

Promocja wydarzeń kulturalnych w Gminie Zembrzyce poprzez zakup hali namiotowej do obsługi cyklicznych imprez gminnych.


Cel operacji:

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej i poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zakup hali namiotowej na organizację imprez plenerowych, co wpłynie na zwiększenie dostępu mieszkańców do wydarzeń kulturalnych, sportowych.


Realizacja operacji obejmowała:

Zakup hali namiotowej o wymiarach: długość 15 m, szerokość 10 m i wysokość  2,5 m.


Wartość całkowita operacji:

32 595,00 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

21 200,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

03.04.2013 r.–  13.12.2013 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224493


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji