Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu i rekreacji w miejscowości Zembrzyce

Beneficjent:

Gmina Zembrzyce


Tytuł:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu i rekreacji w miejscowości Zembrzyce.


Cel operacji:

Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez budowę oświetlenia terenu usług sportu i rekreacji w miejscowości Zembrzyce.


Realizacja operacji obejmowała:

Budowę instalacji elektrycznej niskiego napięcia zasilającej słupy oświetlenia terenu usług i rekreacji.


Wartość całkowita operacji:

40 460,21 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

24 950,00 zł


Czas trwania realizacji operacji:

04.04.2013 r. – 17.02.2014 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224596


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji