Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Renowacja kamiennej figurki Matki Bożej, ław betonowych oraz fontanny na Rynku w Makowie Podhalańskim

Beneficjent:

Gmina Maków Podhalański


Tytuł operacji:

Renowacja kamiennej figurki Matki Bożej, ław betonowych oraz fontanny na Rynku w Makowie Podhalańskim.


Cel operacji:
Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego obiektów wpisanych do rejestru zabytków poprzez renowację kamiennej figurki Matki Bożej oraz remont ław betonowych i fontanny.


Realizacja operacji obejmowała:

Renowację kamiennej figurki Matki Bożej, ław betonowych oraz remont fontanny na Rynku w Makowie Podhalańskim.


Wartość całkowita operacji:

38 096,42 zł


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

20 666,28 zł


Czas trwania realizacji operacji:

04.04.2013 r.– 29.11.2013 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224472


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji