Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Rozwój aktywnego spędzania wolnego czasu wśród młodzieży Gminy Budzów poprzez utworzenie amatorskich sekcji sportowych, organizację warsztatów sportowych oraz turnieju o puchar Wójta Gminy Budzów

Beneficjent:

Gmina Budzów


Tytuł:

Rozwój aktywnego spędzania wolnego czasu wśród młodzieży Gminy Budzów poprzez utworzenie amatorskich sekcji sportowych, organizację warsztatów sportowych oraz turnieju o puchar Wójta Gminy Budzów.


Cel operacji :

Promocja i organizacja aktywnego trybu życia mieszkańców Gminy Budzów poprzez utworzenie amatorskich sekcji sportowych, organizację warsztatów sportowych oraz turnieju o puchar Wójta Gminy Budzów.


Realizacja operacji obejmowała

Realizacja operacji obejmowała zakup wyposażenia piłkarskiego tj. 66 par butów, 66 kompletów strojów składającego się z koszulek i spodenek, 66 par getrów, 66 sztuk znaczników, 6 par spodni bramkarskich krótkich i długich, 6 szt. koszulek bramkarskich, 6 par rękawic, 66 par ochraniaczy, 60 szt. piłek. Realizacja operacji obejmowała również przeprowadzenie 192 h warsztatów zakup cateringu w formie batonów proteinowych oraz wody mineralnej oraz również zakup nagród i pucharów dla uczestników turnieju. Zakres operacji obejmował również zapłatę za umowę zlecenie za usługę sędziowską.


Wartość całkowita operacji:

33 006,96


Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

22 309,17 zł


Czas trwania realizacji operacji:

02.04.2013 r. - 30.12.2013 r.Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224579


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji