Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

„Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne poprzez utworzenie i zagospodarowanie strefy rekreacyjno-sportowo-turystycznej dla mieszkańców i turystów w postaci stanowisk do gry w szachy”

Beneficjent:

EduVis M. Kędryna - Piecuch i Wspólnicy Spółka Jawna


 
Tytuł Operacji:

Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne poprzez utworzenie i zagospodarowanie strefy rekreacyjno - sportowo - turystycznej dla mieszkańców i turystów w postaci stanowisk do gry w szachy.


 
Cel operacji:

Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Stryszawa oraz wzrost atrakcyjności turystycznej wsi poprzez utworzenie na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Rekreacyjnego GROŃ strefy rekreacyjno-sportowo-turystycznej dla mieszkańców i turystów w postaci Szachowisk.


Realizacja operacji obejmowała:

Powstanie 6 stanowisk do gry w szachy. Po dwa stanowiska do gry w szachy tradycyjne dla trójki graczy i do gry w szachy ogrodowe.Wartość całkowita operacji:

12 698,59 zł


 
Kwota dofinansowania w ramach Leadera:

8 129,95 zł


Czas trwania realizacji operacji:

26.08.2013 r. – 19.09.2014 r.


Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

8431824


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji