Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Podbabigórskie Szachowiska

1. Elżbieta Kozina - Doposażenie gospodarstwa agroturystycznego Kozinówka oraz stworzenie "Podbabiogórskiego Szachowiska"
2. Dom Wypoczynkowo - Kolonijny "Wiktoria" Hujda Władysław - Budowa drewnianej altany szachowej wraz z budową grilla i utwardzeniem części działki pełniącej funkcje turystyczne, rekreacyjno - sportowe oraz kulturalne wraz z jej wyposażeniem, przy Domu Wypoczynkowo - Kolonijnym Wiktoria
3. Gmina Stryszawa „Budowa Szachowiska w miejscowości Lachowice wraz z budową i remontem chodnika prowadzącego do placu rekreacji”

4. EduVis M. Kędryna-Piecuch i Wspólnicy Spółka Jawna - „Wyposażenie obiektu pełniącego funkcje turystyczne poprzez utworzenie i zagospodarowanie strefy rekreacyjno-sportowo-turystycznej dla mieszkańców i turystów w postaci stanowisk do gry w szachy”
5. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach - Organizacja imprezy kulturalno - sportowej popularyzującej grę w szachy "Szachowe Dni Gminy Zembrzyce"

6. Gmina Zembrzyce - „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w rejonie przychodni zdrowia w Śleszowicach"

7. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Budzów poprzez organizację warsztatów tanecznych i szachowych
8. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy "Wytyczenie Szlaku Turystycznego Podbabiogórskie Szachowiska w Gminie Budzów"

9. Szachowisko w Sidzinskim Skansenie

10. Gmina Budzów "Integrowanie systemu Podbabiogórskiej infrastruktury i oferty rekreacyjno - turystyczno - sportowej dla mieszkańców gminy Budzów"

11. Gmina Bystra - Sidzina "Rozwój oferty turystyczno-sportowo-rekreacyjnej wsi Bystra poprzez budowę Podbabiogórskiego Szachowiska oraz wykonanie oświetlenia boiska piłkarskiego"

12. Gmina Bystra - Sidzina "Integracja infrastruktury i oferty turystyczno-rekreacyjnej wsi Bystra i Sidzina poprzez budowę Podbabiogórskiego Szachowiska oraz chodnika w ciągu drogi powiatowej K1677 Zubrzyca-Sidzina-Bystra-Łętownia"
13. Gmina Maków Podhalański "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Żarnówce wraz ze strefą rekreacyjno-sportowo-turystyczną-Podbabiogórskie Szachowiska dla mieszkańców Gminy Maków Podhalański i turystów"
14. Gmina Maków Podhalański "Remont nawierzchni placu do gry w piłkę siatkową oraz utworzenie strefy rekreacyjno-turystycznej "Podbabiogórskie szachowiska" dla mieszkańców i turystów przy Szkole Podstawowej w Kojszówce"
15. Gmina Zembrzyce "Utworzenie placu szachowego w miejscowości Śleszowice z budową ścieżki edukacyjnej"

16.Stowarzyszenie Klub Sportowy "Bór" - OPP "Budowa odkrytej ujeżdżalni, biegalni. Zakup kompletu szachownic" 

17.Gmina Zawoja "Budowa monitorowanego boiska sportowego wraz z Podbabiogórskim Szachowiskiem przy Zespole Szkół w Skawicy"

18. Gmina Zawoja "Budowa ogólnodostępnego placu zabaw wraz z Podbabiogórskim Szachowiskiem jako miejsca rekreacji w Zawoi Wełcza"

19. Gmina Jordanów "Utworzenie strefy rekreacyjno-turystycznej "Podbabiogórskiego szachowiska" w Łętowni"

20. Gmina Jordanów - Budowa wiaty szachowej z podbabiogórskimi szachowiskami

21. Gmina Stryszawa "Integracja Podbabiogórskiej infrastruktury rekreacyjno- turystycznej poprzez budowę Szachowiska w miejscowości Hucisko wraz z budową chodnika prowadzącego do placu rekreacji"
22. Stowarzyszenie Kawaleria - Zakup hali namiotowej oraz kompletów szachownic

23. Stowarzyszenie Klub Sportowy "BÓR" – OPP - Zakup trybun sportowych przenośnych oraz kompletów szachownic
24. Anna Chromy - Doposażenie gospodarstwa agroturystycznego, zakup szachowiska Podbabiogórskiego
25. Gmina Jordanów - Utworzenie strefy rekreacyjno - sportowo - turystycznej "Podbabiogórskiego szachowiska" w Toporzysku

26. Gmina Zawoja - Utworzenie Punktu Informacji Turystycznej przy Izbie Pamięci Jana Pawła II i ziemi Zawojskiej wraz z Podbabiogórskim Szachowiskiem

27. Gmina Zembrzyce - Zagospodarowani terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w miejscowości Marcówka

28. Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa w Zembrzycach - Organizacja imprezy kulturalno-sportowej popularyzującej grę w szachy „Szachowe Dni Gminy Zembrzyce”

29. Ludowy Klub Sportowy „Naroże” Juszczyn - Podbabiogórskie szachowisko w Juszczynie i rozwój kluczowych kompetencji sportowych w dziedzinie piłki nożnej poprzez otwarte warsztaty sportowo-treningowe w LKS Naroże Juszczyn
30. Ludowy Klub Sportowy „Strzelec” w Budzowie - Zakup sprzętu sportowego dla Ludowego Klubu Sportowego „Strzelec” w Budzowie

31. Dorota Mazur - Produkcja elementów konstrukcyjnych domów i zagospodarowanie odpadów
32. Andrzej Mrózek - Szachowiska - rozwój oferty produkcyjnej firmy
33. Stanisław Kordel - Produkcja elementów  infrastruktury szachowisk
34. Tadeusz Błachut - Od drzewa do szachów 
35. Jan Andrzej Budka - Strugarki CNC - rozwój szachowisk
36. Gminny Ośrodek Kultury Promocji, Turystyki i Sportu Bystra-Sidzina w Sidzinie - Tradycja, kultura, taktyka i mądrość podstawą współżycia społeczności
37. Ludowy Klub Sportowy "Lachy" Lachowice-Hucisko - Aktywizacja sportowa i turystyczna mieszkańców i gości Gminy Stryszawa poprzez organizację cyklu imprez i warsztatów  oraz wydanie folderu promocyjnego
38. Ochotnicza Straż Pożarna w Osielcu Górnym - Remont i modernizacja świetlicy OSP w Osielcu Górnym
39. Biblioteka i Ośrodek Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego z miejscem do gry w szachy w miejscowości Budzów
40. Fundacja Lutnia Staropolska - Pieśni i tańce naszych przodków - warsztaty dziedzictwa kulturowego dla dzieci i młodzieży z zakresu śpiewu, tańca i gry  w szachy
41. Gminny Ośrodek Kultury w Stryszawie - Zakup wyposażenia świetlicowego oraz przeprowadzenie warsztatów szachowych dla dzieci i młodzieży

42. Elżbieta Kozina - Utworzenie strefy rekreacyjno-sportowo-turystycznej w Gospodarstwie Agroturystycznym Kozinówka
43. Ludowy Klub Sportowy „Naroże” Juszczyn - Szachy bodźcem do rozwoju intelektualnego, oraz rozwój  kluczowych kompetencji narciarstwa biegowego
44. Ludowy Klub Sportowy „Strzelec” w Budzowie - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z miejscem do gry w szachy w miejscowości Palcza
45. Miejska Biblioteka Publiczna w Makowie Podhalańskim - Budowa siłowni zewnętrznej oraz utworzenie strefy rekreacyjno-sportowej Podbabiogórskie szachowiska przy Domu Kultury w Makowie Podhalańskim
46. Stowarzyszenie "Kawaleria” - Edukacyjne warsztaty kawaleryjskie wraz z zakupem mundurów historycznych i kompletu szachownic
47. Stowarzyszenie KGW „Marcowianki” - Kultywowanie miejscowych tradycji oraz tradycyjnych zawodów i rzemiosła poprzez zakup chust regionalnych i organizację szkoleń regionalnych
48. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju "Źródło” - Ogólnopolski plener rzeźbiarsko malarski "Dziedzictwo Podbabiogórza" połączony z turniejem szachowym

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Informacja Turystyczna

 
 
 

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

974963


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji