Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Wniosek o przyznanie pomocy

 •  

  Dokumenty obowiązujące dla naborów, które rozpoczynają się po 4 maja 2014 r.

  Wniosek o przyznanie pomocy/z8 (aktualizacja z 15 lipca 2014 r.) -  pobierz 
  Instrukcja wypełniania wniosku/z8, aktualizacja z 26 maja 2014 r. - pobierz 
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja edytowalna) - pobierz 
  Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz 
  Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - pobierz 

  Dokumenty obowiązujące dla naborów wszczętych od 31 stycznia 2013 roku do 3 maja 2014 roku:
  18 kwietnia 2014 r. udostępniono aktywny formularz wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów w wersji 7z, poprawiony w zakresie zaokrąglania kwoty pomocy oraz nową wersję instrukcji wypełniania wniosku.

  Wniosek o przyznanie pomocy/z7 (aktualizacja z 18.04.2014 r.) - pobierz 
  Instrukcja wypełniania wniosku/z7 (aktualizacja z 21.05.2014 r.) - pobierz 
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (wersja edytowalna) - pobierz 
  Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów /dotyczy wniosków złożonych na formularzu z7/pobierz 
  Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – pobierz Oświadczenie Wnioskodawcy o przedsiębiorstwach powiązanych oraz uzyskanych przez nie kwotach pomocy de minimis - pobierz 

  Dokumenty obowiązujące od 8 czerwca 2012 roku:
  Instrukcja wypełniania wniosku /z6pobierz
  Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy składany w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o środki przeznaczone na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych ponoszonych na realizację operacji /z6  - pobierz

  Dokumenty obowiązujące od 6 kwietnia 2012 roku:
  Aktualizacja z dnia 17.12.2012 - formularz wniosku o przyznanie pomocy - pobierz
  Aktywny formularz wniosku/z6pobierz
  Instrukcja wypełniania wniosku/z6pobierz
  Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów /dotyczy wniosków złożonych na formularzu z6/ pobierz

  Dokumenty obowiązujące od 18 lipca 2011 roku:
  Aktywny formularz wniosku/z5pobierz 
  Instrukcja wypełniania wniosku/z5pobierz
  Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów /dotyczy wniosków złożonych na formularzu 5z/pobierz

  Dokumenty obowiązujące od 30 sierpnia 2010 roku:
  Aktywny formularz wniosku /z4 (aktualizacja 27.06.2011) - pobierz
  Instrukcja wypełniania wniosku /z4 (aktualizacja 27.06.2011) - pobierz
  Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów /dotyczy wniosków złożonych na formularzu 4z/pobierz
  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)
  - wersja edytowalna - pobierz

  Dokumenty obowiązujące od 10 maja do 30 sierpnia 2010 roku:
  Wniosek o przyznanie pomocy /z3 pobierz
  Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z3 pobierz
  Instrukcja wypełniania wniosku /z3 pobierz
  Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów /dotyczy wniosków złożonych na formularzu 3z/pobierz

  Dokumenty obowiązujące do 10 maja 2010 roku:
  Wniosek o przyznanie pomocy /z2 pobierz
  Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z2 pobierz
  Instrukcja wypełniania wniosku /z2 pobierz
  Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi. /dotyczy wniosków złożonych na formularzu 2z/pobierz

 • W celu prawidłowej obsługi aktywnego formularza wniosku konieczne jest używanie odpowiedniego oprogramowania, tj. Adobe Reader'a w wersji 9.3 lub nowszej. Bezpłatne oprogramowanie można pobrać ze strony www.adobe.com.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7224562


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji