Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Wniosek o przyznanie pomocy

Dokumenty obowiązujące dla naborów ogłoszonych po 1 lipca 2013 r.
Wniosek o przyznanie pomocy /z6 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z6 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku (zaktualizowana 5.05.2014 r.) pobierz 
Instrukcja wypełniania wniosku /z6 pobierz

Dokumenty obowiązujące dla naborów ogłoszonych po 26 listopada 2012 r.
Wniosek o przyznanie pomocy /z5 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z5 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z5 pobierz

Dokumenty obowiązujące dla nabór, które rozpoczną się nie wcześniej niż 1 czerwca 2012 roku:
Wniosek o przyznanie pomocy /z4 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z4 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z4 pobierz

Dokumenty obowiązujące od 30 sierpnia 2010 roku:
Wniosek o przyznanie pomocy /z3 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z3 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z3 pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy /z2 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z2 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku /z2 pobierz 

Wniosek o przyznanie pomocy następcy prawnego
Wniosek /pdf/ - pobierz
Wniosek/xls/ - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7655724


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji