Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Wniosek o przyznanie pomocy

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Wniosek o przyznanie pomocy - pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) - pobierz 

Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz  

Ekonomiczny Plan Operacji - pobierz 

Ekonomiczny Plan Operacji (wersja edytowalna) - pobierz 

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji - pobierz 

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis - pobierz 

Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis (wersja edytowalna) - pobierz

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością -  pobierz -

Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (wersja edytowalna) pobierz 

Wzór zapytania ofertowego - pobierz

Wzór zapytania ofertowego (wersja edytowalna) - pobierz

Wzór gwarancji - pobierz 

Wzór gwarancji (wersja edytowalna) - pobierz  

Wykaz działalności nierolniczych, w zakresie których może być przyznana pomoc w ramach działania - pobierz

Wykaz gwarantów - pobierz 

wersja Adobe Reader (.pdf). 

Projekty realizowane w ramach KSOW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

9575925


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji