Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

"Sidzińskie Lato"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Podbabiogórze" w dniu 26 lipca 2009 r. przeprowadziło kolejny raz kampanię promocyjną na temat obszaru objętego  Lokalną Strategią Rozwoju „Podbabiogórza (LSR), realizacji LSR oraz działalności Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze" tym razem podczas „Sidzińskiego lata” przy Muszli koncertowej.
 Program imprezy przygotowany był zarówno dla starszych i młodszych uczestników. W programie znalazły się liczne atrakcje dla dzieci przygotowane przez Panią Beatę Zarodkiewicz, która przygotowała program artystyczny dla dzieci i rodziców pt.:„Bajkowe Lato”. Kolejnym punktem imprezy była „Radosna Biesiada” prowadzona przez Panów Bogdana Wąchała oraz Marcina Gancarek. Na zakończenie odbyła się dyskoteka. Zapraszamy do obejrzenia foto galerii.[tutaj]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7225990


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji