Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Dokumenty do pobrania - Funkcjonowanie LGD

 Dokumentacja aplikacyjna:

Dokumenty obowiązujące od 30 września 2010 roku:
Wniosek o przyznanie pomocy /z3 pobierz
Wniosek o przyznanie pomocy (wersja edytowalna) /z3  pobierz

Nowa wersja Instrukcji wypełniania wniosku /z3 pobierz z dn. 12.05.2011 roku

Książka Procedur - Obsługa wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja - pobierz

 

 

Dokumentacja rozliczeniowa:

Dokumenty obowiązujące od 6 kwietnia 2012 roku:
Instrukcja wypełniania wniosku/z7 - pobierz

Dokumenty obowiązujące od 15 grudnia 2011 roku:
Wniosek o płatność/z7 pobierz
Wniosek o płatność (wersja aktywna)/z7 pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku/z7 pobierz
Załączniki do wniosku:
15a pobierz
15d pobierz
15e pobierz

KSIĄŻKA PROCEDUR - Obsługa wniosku o płatność dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013 (dla wniosków złożonych po 1 sierpnia 2012 r.)pobierz

KSIĄŻKA PROCEDUR - Obsługa wniosku o płatność dla działania 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja objętego PROW 2007-2013 - pobierz

Dokumenty mające zastosowanie do pomocy przyznanej na podstawie wniosku o przyznanie pomocy na lata 2011 – 2015:
Wniosek o płatność/z6 - pobierz
Wniosek o płatność (wersja edytowalna)/z6 - pobierz
Instrukcja wypełniania wniosku/z6 - pobierz - aktualizacja z dn. 12.05.2011
(załączniki określone w pkt 15 wniosku dotyczące potwierdzenia zasadności i racjonalności przeprowadzonych przedsięwzięć z zakresu szkoleń, spotkań aktywizujących społeczność lokalną, wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych są obowiązujące w całym zakresie do zadań objętych wnioskiem -zrealizowanych po 15.03.2011 r.) Dokumenty obowiązujące od 16 grudnia 2010 roku roku (dla operacji realizowanych od 2011 roku):
Sprawozdanie z realizacji operacji - pobierz
Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji operacji pobierz

                                                                                                          >> ARCHIWUM DOKUMENTÓW

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Informacja Turystyczna

 
 
 

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

974967


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji