Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Kolejny raz projekty wybrane do finansowania przez LGD "Podbabiogórze"!

Zakończył się nabór wniosków trwający od 08 kwietnia 2010 r. do 05 maja 2010 r. dotyczący przyznania pomocy na realizację operacji z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty” w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013.
Na  posiedzeniu Rady Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórza” w dniu 09 czerwca 2010 roku zostały wybrane operacje do finansowania. Poniżej przedstawiamy listy wybranych operacji zakwalifikowanych do finansowania z zakresu „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Małe projekty”.

Ponadto informujemy, że w ramach przeprowadzonego naboru wszystkie wnioski wpłynęły w terminie, podały adres wnioskodawcy oraz były zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju „Podbabiogórze”.
Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożone wnioski i zapraszamy do uczestniczenia w kolejnym naborze.
 
-  Lista wybranych projektów z zakresu „Odnowa i rozwój wsi”.
-  Lista wybranych projektów z zakresu „Małe projekty”.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7225914


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji