Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Bezpłatne wsparcie doradcze.

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze”  zaprasza Beneficjentów ubiegających się o środki pomocowe w ramach działania Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju „Podbabiogórza” do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego. Wparcie udzielane będzie od 9.00 do 15.00 na terenie urzędów gmin: Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów, Maków Podhalański, Stryszawa, Zawoja, Zembrzyce.
Dokładny harmonogram wsparcia doradczego znajduje się w załączeniu.

                              Harmonogram dyżurów wsparcia doradczego

 

Miejsce dyżuru

 

 

Data

 

Godziny dyżuru

 

Urząd Gminy Budzów

 

18.06.2010 r.

01.07.2010 r. 

  

9.00 -15.00

 

 

Urząd Gminy Zembrzyce

 

22.06.2010 r.

02.07.2010 r. 

 
 

9.00 -15.00

 

Urząd Gminy Zawoja

 

23.06.2010 r.

05.07.2010 r.

 

 

9.00 -15.00

 

Urząd Gminy Stryszawa

 

24.06.2010 r.

06.07.2010 r.

 
 

9.00 -15.00

 

Urząd Gminy Jordanów

 

28.06.2010 r.

07.07.2010 r.

 

                                

9.00 -15.00

 

Urząd Miasta Maków Podhalański

 

29.06.2010 r.

08.07.2010 r.

 
 

9.00 -15.00

 

Urząd Gminy Bystra Sidzina

 

30.06.2010 r.

09.07.2010 r.

 
 

9.00 -15.00

                

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7226000


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji