Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Ogłoszone konkursy

Nabór zwykły

 

 Dokumentacja konkursowa do pobrania:

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” uprzejmie prosi beneficjentów o składanie 2 egzemplarzy wniosków wraz z załącznikami (jeden egz. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego/ARiMR oraz jeden egz. dla LGD). Wnioski przyjmowane są w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 B .

 W przypadku wniosków sporządzonych przez wypełnienie aktywnego formularza powinno się również dołączyć wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD, przy czym:
− forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji;
− forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez Wnioskodawcę.

 

 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":
1. Wniosek o przyznanie pomocy:
wersja edytowalna– pobierz
wersja pdf – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

3. Ekonomiczny Plan Operacji
wersja Adobe Reader (.pdf)
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

4. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji - pobierz

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis:
wersja edytowalna– pobierz
wersja pdf – pobierz

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)- wersja edytowalna – pobierz

7. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości:
wersja edytowalna– pobierz
wersja pdf – pobierz

8. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych - pobierz

9. Wzór zapytania ofertowego
wersja edytowalna– pobierz,
wersja pdf – pobierz,

10. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - pobierz


11. Kryteria oceny operacji - pobierz

12. Kata opisu projektu - pobierz

13. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD (wzór) - pobierz

14. Karta oceny zgodności operacji z LSR (wzór) - pobierz

15. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku - pobierz

16.  Wzór gwarancji
wersja edytowalna - pobierz
wersja pdf - pobierz

17.  Oświadczenie wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimi :

wersja edytowalna – pobierz
wersja pdf – pobierz

 

Nabór tematyczny

 

 

 Dokumentacja konkursowa do pobrania:

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” uprzejmie prosi beneficjentów o składanie 2 egzemplarzy wniosków wraz z załącznikami (jeden egz. dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego/ARiMR oraz jeden egz. dla LGD). Wnioski przyjmowane są w siedzibie biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze” w Suchej Beskidzkiej przy ul. Kościelnej 5 B .

 W przypadku wniosków sporządzonych przez wypełnienie aktywnego formularza powinno się również dołączyć wersję elektroniczną zapisaną na płycie CD, przy czym:
− forma elektroniczna wniosku jest zapisem treści wniosku na elektronicznym nośniku informacji;
− forma papierowa wniosku jest wydrukiem zapisu elektronicznego treści wniosku i została własnoręcznie podpisana przez Wnioskodawcę.

 WAŻNE:

 Projekty składane w ramach naboru tematycznego muszą realizować następujący cel tematyczny:

Integrowanie systemu podbabiogórskiej infrastruktury oraz oferty rekreacyjno-sportowej i turystycznej oraz nowe przedsięwzięcie: „Podbabiogórskie Szachowiska - strefa rekreacyjno-sportowo-turystyczna  dla mieszkańców i turystów

 

 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej":
1. Wniosek o przyznanie pomocy:
wersja edytowalna– pobierz
wersja pdf – pobierz

2. Instrukcja wypełniania wniosku - pobierz

3. Ekonomiczny Plan Operacji
wersja Adobe Reader (.pdf)
wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

4. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji - pobierz

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis:
wersja edytowalna– pobierz
wersja pdf – pobierz

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)- wersja edytowalna – pobierz

7. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości:
wersja edytowalna– pobierz
wersja pdf – pobierz

8. Oświadczenie w sprawie przetwarzania danych osobowych - pobierz

9. Wzór zapytania ofertowego
wersja edytowalna– pobierz,
wersja pdf – pobierz,

10. Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji - pobierz

11. Kryteria oceny operacji - pobierz

12. Kata opisu projektu - pobierz

13. Karta oceny operacji według lokalnych kryteriów LGD (wzór) - pobierz

14. Karta oceny zgodności operacji z LSR (wzór) - pobierz

15. Wniosek o ponowne rozpatrzenie wniosku - pobierz

16.  Wzór gwarancji
wersja edytowalna - pobierz
wersja pdf - pobierz

17.  Oświadczenie wnioskodawcy o powiązanych jednostkach gospodarczych na potrzeby ustalenia dostępnego limitu pomocy de minimi :

wersja edytowalna – pobierz
wersja pdf – pobierz

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Informacja Turystyczna

 
 
 

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

974999


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji