Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Zapraszamy!

Stowarzyszenie LGD „Podbabiogórze” serdecznie zaprasza na imprezę kulturalną pn. 35. Babiogórska Jesień, która odbędzie się w dniach od 27 – 29 września 2019 r. w Zawoi. Podczas wydarzenia w dniu 29 września 2019 zostanie przeprowadzona kampania promocyjno-informacyjna na temat obszaru objętego LSR, realizacji LSR oraz działalności Stowarzyszenia LGD "Podbabiogórze". W Punkcie Konsultacyjnym utworzonym przy stoisku promocyjno-informacyjnym będzie można zaopatrzyć się w materiały informacyjne oraz promocyjne, a także uzyskać informacje na temat pozyskiwania środków unijnych w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Na stoisku dla dzieci i młodzież zostaną przeprowadzone konkursy i gry związane z ekologią. Serdecznie zapraszamy!

 
W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6866574


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji