Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Opracowania wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Wyniki VIII Edycji Konkursu „Produkt Lokalny Podbabiogórza”

Celem konkursu było promowanie charakterystycznych produktów związanych z obszarem objętym Lokalną Strategią Rozwoju „Podbabiogórza”. Identyfikacja produktów na terenie LGD, włączenie mieszkańców obszaru działania LGD w proces kultywowania              i promowania dziedzictwa kulturowego.
W konkursie mogli brać udział amatorzy i profesjonaliści, osoby prywatne oraz organizacje (np. twórcy ludowi, lokalne stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich) z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze” tj. gmin. Budzów, Bystra-Sidzina, Jordanów gm., Jordanów m., Stryszawa, Sucha Beskidzka, Maków Podhalański, Zawoja, Zembrzyce.  Do konkursu można było zgłaszać produkty lokalne związane z Regionem Podbabiogórskim z wyłączeniem produktów żywnościowych   w VIII kategoriach:
I. Zabawkarstwo
II. Haft
III. Koronkarstwo
IV. Bibułkarstwo
V. Rzeźba
VI. Wyroby z wikliny, wyroby z łuby, plecionkarstwo, wyroby z siana
VII. Galanteria drewniana
VIII. Malarstwo
Zgłoszenia przyjmowane były od 16 maja 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. Uczestnicy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o wartości 4000 zł oraz okolicznościowe dyplomy.

 

 

Komisja Konkursowa pracowała w składzie:

1.      Danuta Kawa – Prezes Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, Dyrektor Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Gminy Budzów z/s w Palczy

2.      Barbara Woźniak – Etnolog, historyk sztuki

3.      Andrzej Peć - Etnograf

Przy ocenie Komisja Konkursowa brała pod uwagę następujące kryteria:

  1. Nawiązanie do tradycji obszaru LGD „Podbabiogórze”
  2. Sposób wytwarzania produktu
  3. Estetyka wykonania

 Komisja zebrała się w dniu 01 lipca 2019 r. o godz. 14.00 w  Biurze Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” w Suchej Beskidzkiej w celu wyłonienia zwycięzców konkursu „Produkt lokalny Podbabiogórza” – Edycja VIII.

W kategorii I. Zabawkarstwo miejsca zajęli:
I miejsce – Marian Piaseczny
I miejsce - Lasik Józef
II miejsce – Tadeusz Leśniak
II miejsce – Józef Krzak
III miejsce – Sylwia Guzik
III miejsce – Danuta Zener
Wyróżnienie: Iwona Kudzia

W kategorii II. Haft  miejsca zajęli:
I miejsce – Anna Malinowska
I miejsce - Maria Strączek
II miejsce –Marianna Jończyk
II miejsce – Krystyna Matyszkowicz
III miejsce –Janina Sala
Wyróżnienie: Aneta Kołodziejczyk


W kategorii III. Koronkarstwo miejsca zajęli:
I miejsce – Marianna Jończyk
I miejsce - Krystyna Matyszkowicz
II miejsce – Maria Pilch
III miejsce – Stefania Barglik

W kategorii IV. Bibułkarstwo miejsca zajęli:
I miejsce – Wiesława Wolczko
I miejsce - Małgorzata Kowalczyk-Mysza
II miejsce – Klub 4H Kółko Plastyczne przy GOKSiP Jordanów – filia Wysoka
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich  z Toporzyska
III miejsce – Zofia Kucia
III miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich Łętownia
Wyróżnienie: Magdalena Piaseczny

W kategorii V. Rzeźba miejsca zajęli:
I miejsce – Józef Mazur
I miejsce - Mieczysław Głuch

W kategorii VI. Wyroby z wikliny, wyroby z łuby, plecionkarstwo miejsca zajęli:
Nie wpłynęły prace na konkurs

W kategorii VII. Galanteria drewniana miejsca zajęli:
I miejsce – Bartłomiej Trzop
I miejsce - Ryszard Zajda
II miejsce – Aneta Kolber
II miejsce – Barbara Piaseczny
Wyróżnienie:  Sylwia Guzik

W kategorii VIII. Malarstwo miejsca zajęli:
I miejsce – Sylwia Guzik
I miejsce - Stanisława Trzop
II miejsce – Mieczysław Głuch

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Projekty zrealizowane PROW 2014-2020

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

7497980


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji