Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

KUCHNIA - projekt współpracy

Przedsięwzięcie pn. "Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją" - KUCHNIA zakłada współpracę międzyterytorialną 4 LGD tj. LGD "Podbabiogórze", LGD "Wadoviana", LGD "Dolina Soły", LGD "Żywiecki Raj".

 

Projekt zakłada przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym. W ramach projektu realizowane będą następujące zadania: 

  • warsztaty kulinarne potraw regionalnych na obszarze każdego Partnera Projektu.
  • prezentacja i degustacja potraw regionalnych każdej LGD biorącej udział w projekcie podczas imprez kulturalnych.
  • utworzenie i oznakowanie „Szlaku Kulinarnego” pod nazwą „Kulinarne Dziedzictwo Kulturowe” łączącego w sieć lokalnych przedsiębiorców promujących dziedzictwo kulinarne. 
  • zorganizowanie konkursu pos hasłem „Kulinarne powroty – smaki czterech regionów” na najbardziej regionalną recepturę potrawy regionalnej każdego Partnera Projektu.
  • wydanie przewodnika kulinarnego wraz z mapą pt. „Kulinarne Smaki Czterech Krain”  zawierającej przepisy kulinarne, opis miejsc kulturowych i przyrodniczych mających wpływ na sztukę kulinarną
 

PARTNERZY PROJEKTU

 

więcej...

 

IMPREZY - festiwale smaku

 

więcej...

 

Konkurs Kulinarne Powroty - Smaki Czterech Regionów

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie  "Kulinarne Powroty- Smaki Czterech Regionów" , który zostanie przeprowadzony w ramach krajowego projektu współpracy pt. „Kulinarne Unikaty Chałup - Nowością Inspiracją Atrakcją” – KUCHNIA.  Konkurs ma na celu...

 

 więcej...

 

Przewodnik Kulinarny Smaki Czterech Krain

 

więcej...

 

Szlak Kulinarny Kulinarne Dziedzictwo Kulturowe

 

więcej...

 

Zapytania ofertowe

 

więcej...

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

6411802


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji