Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

V/2018 Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”

Serdecznie zapraszam na V/2018 Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”, które odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2018 roku tj. piątek o godz. 14.00  w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, budynek Urzędu Miasta, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, II piętro, pok. 39.
Porządek obrad:


1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
4. Omówienie i zweryfikowanie złożonych protestów.
5. Rozpatrzenie protestów.
6. Podjęcie Uchwał ws. protestów.
7. Przedstawienie pism Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w sprawie wyjaśnień do dokumentacji konkursowej dotyczącej wyboru operacji do finansowania w ramach złożonych naborów tj.:
a) Konkursu nr 3/2018 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
b) Konkursu nr 4/2018 - Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
8. Przygotowanie stosownych wyjaśnień w zakresach wskazanych w pismach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wymienionych w punkcie 7 niniejszego zaproszenia.
9. Podjęcie Uchwał związanych z wyjaśnieniami do dokumentacji konkursowej w ramach naborów:
a) Konkursu nr 3/2018 - Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
b) Konkursu nr 4/2018 - Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.
10. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
11. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Marcin Pająk

     
W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., jeżeli podczas głosowania nad projektami, nie będzie obecnych połowy członków Rady z sektora społecznego i sektora gospodarczego oraz  podczas głosowania pojedyncza grupa interesu, będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji nie będzie można wybrać projektów do realizacji nawet, jeżeli Rada spotka się w trybie 30 minutowym. W takim przypadku Rada będzie musiała spotkać się jeszcze raz. Aby uniknąć takiej sytuacji bardzo proszę o obecność wszystkich Członków Rady. Każdy z członków Rady ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi wnioskami złożonymi w danym naborze z wyjątkiem wniosków, co do których zgłosił powiązanie.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

KUCHNIA - projekt współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

5602546


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji