Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

IV/2018 Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”

Serdecznie zapraszam na IV/2018 Zebranie Członków Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Podbabiogórze”, które odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 roku tj. piątek  o godz. 13.00 w siedzibie Biura Zarządu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”, budynek Urzędu Miasta, ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka, II piętro, pok. 39.
Tematem spotkania będzie ocena i wybór operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD „Podbabiogórze”, zgodnie z §17 Regulaminu Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Podbabiogórze", Procedurą oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD „Podbabiogórze”.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
3. Przedstawienie porządku i przyjęcie porządku obrad.
4. Podpisanie deklaracji bezstronności i poufności.
5. Przedstawienie wyników naborów konkursowych nr od 6/2018 do 8/2018.


Nabór 6/2018
6. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 6/2018 dokonanej przez Biuro Zarządu.
7. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 6/2018.
8. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 6/2018.
9. Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 6/2018.
10. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
11. Sporządzenie list operacji.
12. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
13. Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
Nabór 7/2018
14. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 7/2018 dokonanej przez Biuro Zarządu.
15. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 7/2018.
16. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 7/2018.
17. Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 7/2018.
18. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
19. Sporządzenie list operacji.
20. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
21. Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
Nabór 8/2018
22. Przedstawienie wyników wstępnej oceny wniosków w ramach naboru 8/2018 dokonanej przez Biuro Zarządu.
23. Wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 8/2018.
24. Ocena według lokalnych kryteriów wyboru operacji wniosków złożonych w ramach naboru 8/2018.
25. Ocena według lokalnych kryteriów premiujących wniosków złożonych w ramach naboru 8/2018.
26. Ustalenie kwoty wsparcia lub wysokości premii.
27. Sporządzenie list operacji.
28. Podjęcie uchwał o wybraniu lub niewybraniu operacji do finansowania oraz ustaleniu kwoty wsparcia.
29. Przygotowanie zawiadomień dla Wnioskodawców o wynikach oceny operacji oraz wynikach wybrania/niewybrania operacji do realizacji.
30. Wolne głosy, wnioski i zapytania.
31. Zamknięcie obrad.
               
Przewodniczący Rady
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Marcin Pająk

W związku z wejściem w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., jeżeli podczas głosowania nad projektami, nie będzie obecnych połowy członków Rady z sektora społecznego i sektora gospodarczego oraz  podczas głosowania pojedyncza grupa interesu, będzie mieć więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu decyzji nie będzie można wybrać projektów do realizacji nawet, jeżeli Rada spotka się w trybie 30 minutowym. W takim przypadku Rada będzie musiała spotkać się jeszcze raz. Aby uniknąć takiej sytuacji bardzo proszę o obecność wszystkich Członków Rady.
Każdy z członków Rady ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi wnioskami złożonymi w danym naborze z wyjątkiem wniosków, co do których zgłosił powiązanie.

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

4819183


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji