Lokalna Strategia Rozwoju 2007-2013

Funkcjonowanie LGD

Katalogi wydane przez LGD

Multimedia

 
 

Piszą o Nas

Produkty Tradycyjne Podbabiogórza

       BUGLE ZEMBRZYCKIE
 
 

 

Konkurs „Kultura i folklor Podbabiogórza” nagrody rozdane

W sobotę 23 września br. podczas obchodów „33. Babiogórskiej Jesieni”, Zarząd Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” zorganizował konkurs „Kultura i folklor Podbabiogórza”- Edycja IV, w ramach którego wystąpiły zespoły regionalne z terenu obszaru działania LGD „Podbabiogórze”. Uczestników oceniano w ramach następujących kryteriów:

1.  Wybór tematu widowiska i dostosowanie jego prezentacji do wieku
2.  Tańce i ich wykonanie zgodnie z tradycją

 

 

3.  Śpiew ludowy i sposób muzykowania
4.  Strój i ubiór ludowy, rekwizyty
5.  Gwara
6.  Kompozycja programu i ogólny wyraz artystyczny.
W Komisji Konkursowej zasiadali: Dorota Majerczyk - etnolog, Małgorzata Wójtowicz-Wierzbicka - etnograf oraz Andrzej Peć - etnograf.
Po wnikliwej ocenie zespołów regionalnych Komisja przyznała następujące miejsca:
- I miejsce dla Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” reprezentującego Gminę Budzów
- II miejsce dla Dziecięcego Zespołu Regionalnego „Zbójnik” reprezentującego Gminę Zawoja
- III miejsce dla Zespołu Regionalnego „Ziemia Suska” reprezentującego Gminę Sucha Beskidzka
Ponadto przyznano  dwa wyróżnienia:
- dla Stowarzyszenia Zembrzyckie Koło Gospodyń „Mioduszyna” reprezentującego Gminę Zembrzyce
- Zespołu Regionalnego „Mała Polana Makowska” reprezentującego Gminę Maków Podhalański
Za udział zostały nagrodzone: Dziecięcy Zespół Regionalny „Holniki” z Sidziny reprezentujący Gminę Bystra-Sidzina oraz Kapela „Spod Jałowca” z Gminy Stryszawa.
Wyniki konkursu ogłoszono po Redyku i uroczystym otwarciu 33. Babiogórskiej Jesieni.  Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe o wartości 7000 zł oraz okolicznościowe dyplomy, które w imieniu Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze” wręczyli Pan Marcin Pająk Wójt Gminy Zawoja oraz Przewodniczy Komisji Konkursowej Pan Andrzej Peć.

Dziękujemy za udział wszystkim zespołom, a zwycięzcom gratulujemy! Zapraszamy do fotogalerii

W imieniu Zarządu
Stowarzyszenia LGD „Podbabiogórze”
Prezes Danuta Kawa

 

Wirtualna Ścieżka przez Podbabiogórze

Projekty zrealizowane "Nabory zwykłe"

Projekty zrealizowane "Podbabiogórskie Szachowiska"

Sklepik Babiogórski

 

Projekty współpracy

Ważne linki

 

 

 

PARTNERZY

 

 

 

 

4319114


„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 Operacja mająca na celu sprawne Wdrażanie LSR "Podbabiogórze" na lata 2014-2020, w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR "Podbabiogórze" oraz zrealizowany Plan Komunikacji